Události

II. B etapa protipovodňových opatření, se přiblížila realizaci

Chystaná etapa protipovodňových opatření se týká mimořádně významného území v centru města.

Zastupitelstvo města Olomouce schválilo uzavření smlouvy o spolupráci, jejímiž smluvními stranami jsou státní podnik Povodí Moravy, město Olomouc a Olomoucký kraj.

Investorem protipovodňových opatření je podnik Povodí Moravy, který bude v rámci akce žádat o dotaci ministerstvo zemědělství. Město Olomouc v tomto projektu stojí v roli takzvaného chráněného subjektu a současně také poskytovatele dotace.

Součástí smlouvy je také dohoda o budoucí darovací smlouvě, kterou město převede na Povodí Moravy pozemky, trvale dotčené protipovodňovými opatřeními. Dle dohody se město bude na investici protipovodňových opatření podílet formou dotace ve výši pěti procent skutečných nákladů, ale maximálně do výše 50 milionů korun. Ta bude rozložena do čtyř let, aby příliš nezatížila městský rozpočet.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech