Události

Nový most u Kojeneckého ústavu, příprava II. etapy protipovodňových opatření

V červnu roku 2008 byl slavnostně otevřen nový most přes řeku Moravu v ulici U Dětského domova na Nových Sadech. Původní most vykazoval známky havarijního stavu už před povodní v roce 2006, proto se chystala jeho celková rekonstrukce.

Povodňový stav vody na jaře tohoto roku ovšem způsobil další poškození konstrukce, takže nakonec padlo rozhodnutí postavit most zcela nový. Jeho konstrukce je v souladu s koncepcí připravované II. etapy protipovodňových opatření a umožňuje bezpečný průtok až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá úrovni asi 300leté vody. Náklady této investiční akce města Olomouce přesáhly částku 51 milionů.

V tomto roce se pozornost soustředí na přípravu II. etapy, rozdělené dělící se podrobněji na část A a B. Část A začíná u Velkomoravské ulice a pokračuje po proudu řeky Moravy až k železničnímu mostu trati Nezamyslice – Olomouc, část B zahrnuje úsek od mostu Komenského směrem dolů po proudu k ústí Střední Moravy (Mlýnského potoka).

V rámci zpracování dokumentace byla řešena podoba kamenného nábřeží v centru Olomouce v ulici Komenského, jeho zpřístupnění pro obyvatele, vybudování vyhlídkových teras, pěších lávek v oblasti vysokoškolských areálů a formování tohoto veřejného prostoru, navazujícího na řeku. Hlavním záměrem bylo vytvoření kvalitního městského prostředí, které začlení řeku Moravu do organizmu města a umožní například rekreaci obyvatel.

Město Olomouc vlastním nákladem zadalo projektové dokumentace na tzv. související investice, které jsou nezbytnou součástí vybudování II. B etapy protipovodňové ochrany.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech