Události

Zahájení přípravných prácí II. A etapy protipovodňových opatření

V roce 2011 byly započaty přípravné práce na II. A etapě protipovodňových opatření na Nových Sadech, která by měla kompletně ochránit jih města. Nejvýznamnější akcí je přeložení kanalizačního sběrače „C“ a jeho zabezpečení proti spodním vodám tak, aby v případě povodně nedocházelo k jeho zaplavení.

Nad rámec přípravy této akce město ve spolupráci s Povodím Moravy provedlo několik protipovodňových opatření na Nemilance. Koryto bylo vyčištěno od křovin a nánosů a v úseku u ulice Zolova byla zřízena sedimentační nádrž s česlemi. Na části toku byly zpevněny břehy a dno. Vyčištění od křovin a nánosů proběhlo také v korytě Stousky nad zastavěným územím Topolan.

V rámci organizačních opatření před povodněmi pořídilo město Olomouc dalších 30 metrů mobilního speciálního protipovodňového hrazení Aqua Barier. Město Olomouc tak má k dispozici necelých 300 metrů tohoto hrazení, které je možné využít v kritických místech, kde prozatím nejsou realizována protipovodňová opatření nebo v případě vzniku lokálních povodní.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech