Události

Vznikají povodňové plány

Nedílnou součástí povodňového plánu jsou i povodňové plány ohrožených nemovitostí, které zpracovávají jejich vlastníci. http://www.olomouc.eu/povodnoveplany.

Jedná se o elektronické zpracování textové, datové a grafické části Povodňového plánu města a ORP Olomouc. Vzájemné provázání těchto částí pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání s využitím dat z centrální databáze Povodňového informačního systému tvoří vysoce funkční celek. Elektronické zpracování povodňových plánů má mnohé přednosti před klasickou tištěnou formou dokumentů – jednoduchost užívání, snadná aktualizace dat, přenositelnost a přístupnost nejen účastníkům protipovodňové ochrany města a dotčených obcí, ale i veřejnosti.

Součástí projektu Digitálního povodňového plánu ORP Olomouc je systém varování, zabezpečený instalací pomocného vodočtu na přítoku Moravy v Bohuňovicích, srážkoměrných stanic a elektronických sirén v městských částech Olomouce a doplnění záložního zdroje elektrické energie pro zabezpečení činnosti povodňových orgánů v případě výpadků elektrické energie na pracoviště povodňové komise nebo krizového štábu.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech