Události

Hranice záplavového území Olomouce

V září roku 2004 vyhlásil Krajský úřad Olomouckého kraje nové hranice záplavového území pro město Olomouc. Záplavové území bylo tentokrát stanoveno na úroveň stoleté vody – Q100, což odpovídá průtoku 551 m3.s-1. Tato hodnota průtoku odpovídá výšce hladiny řeky Moravy na úrovni 548 cm v profilu Olomouc - Nové Sady. Dále byly nově stanoveny jednotlivé stupně povodňové aktivity.

V průběhu roku 2004 se Olomouc dočkala i modernizace VIS - výstražného a varovného systému. Město Olomouc bylo pokryto sítí moderních sirén, která umožňuje také přenos hlasové informace.

Dalším doplňkem bylo i vybudování monitorovací stanice ve Velké Bystřici na řece Bystřici, jejíž tok také ovlivňuje výšku hladiny řeky Moravy.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech