Události

Změna územního plánu a příprava první etapy protipovodňových opatření

V létě roku 2003 byl rozhodnutím zastupitelstva dokončen náročný proces pořízení změny územního plánu. Tím byl současně stanoven zákonný rámec pro pořizování projektových dokumentací na jednotlivé stavby protipovodňové ochrany.

Na tento důležitý krok města ještě v tomtéž roce navázal podnik Povodí Moravy zahájením přípravy realizace I. etapy protipovodňové ochrany, konkrétně zadáním dokumentace pro územní řízení.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech