Aktuality

Standard Post with Image

Protipovodňová opatření: primátor jednal přímo na staveništi o průběhu práce

Dodržení harmonogramu, ohleduplný průběh práce, kotviště pro rekreační plavidla i úklid kolem staveniště. To byly body, kterými se zabývali zástupci města na dalším ze společných kontrolních dní na stavbě protipovodňových opatření. Primátor Mirek Žbánek, jeho náměstci Martin Major a Matouš Pelikán a pracovníci magistrátu se spolu s vedením Povodí Moravy seznámili s konkrétní situací na stavbě. Průběh prací a především výhled na další měsíce jim popsal vedoucí stavby Jakub Vlk z firmy Silnice Group.

Více
Standard Post with Image

Výstavba PPO v Olomouci je v klíčové fázi. Vedení města stavbu sleduje

Výstavba ochrany Olomouce před povodněmi, přestože jde o velmi technicky složitou a organizačně náročnou stavbu, probíhá bez vážnějších komplikací. Po demolici původního mostu v ulici Komenského pokračuje stavba mostu nového. Současně s tím stavaři provádějí vrtané piloty nábřežních zdí na pravém břehu, budují přeložku sběrače, staví opěrné zídky i jílocementové stěny. Vedení města průběh stavby sleduje a pravidelně se setkává se zástupci Povodí Moravy.

Více
Standard Post with Image

Průběh stavby i výkupy pozemků. Nová komise jedná o protipovodňových opatřeních

První jednání speciální komise k protipovodňovým opatřením v Olomouci se odehrálo tento týden na radnici. Zúčastnili se jej zástupci radnice, pracovníci několika odborů magistrátu, představitelé komisí městských částí a zástupce státního podniku Povodí Moravy.

Více
Standard Post with Image

Semafory s novým signálním plánem vytížené křižovatce pomohly

Vyřešit kritickou situaci na křižovatce Žižkova náměstí s Masarykovou třídou a ulicí 17. listopadu? Tento úkol zadal primátor Mirek Žbánek pracovníkům odboru dopravy a územního rozvoje olomouckého magistrátu. Křižovatka se totiž po změně organizace dopravy v souvislosti s protipovodňovými opatřeními stala v některých úsecích pracovního dne takřka neprůjezdnou.

Více
Standard Post with Image

Při protipovodňových opatřeních se výrazně promění i okolní ulice

Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice“ připravuje město Olomouc. V rámci těchto souvisejících investic se změní podoba chodníků a silnic v ulicích Blahoslavova a Nábřeží, přibude cyklostezka na levém břehu řeky Moravy a náročné rekonstrukce a přeložky čekají inženýrské sítě včetně lamp veřejného osvětlení. Navíc bude zbourán i jeden z mostků přes řeku Bystřici.

Více
Standard Post with Image

Silnice Group založila na hlubinných pilotách nový most v Olomouci

V korytě řeky Moravy v centru Olomouce se při budování protipovodňové ochrany odehrává nevšední stavbařské dobrodružství. Kolemjdoucí tu za poslední půlrok byli svědky bourání starého mostu v Komenského ulici, rozsáhlého archeologického průzkumu a nyní i úspěšného založení mostu nového. Právě poslední fáze byla technicky nejnáročnější, protože stavbaři se při sanaci spodní stavby starého mostu museli vyrovnat s nejedním překvapením.

Více
Standard Post with Image

Během svátků bude na nábřeží klid. Stavba přerušuje práce

Dobrou zprávu především pro obyvatele ulic v okolí nábřeží řeky Moravy v centru Olomouce mají stavební firmy, které zde provádějí protipovodňová opatření. Od pátku 21. prosince je totiž naplánováno vánoční přerušení prací.

Více
Standard Post with Image

Město a Povodí Moravy spolupracují při IV. etapě protipovodňových opatření

Koordinovaný postup města a Povodí Moravy zajistí Olomouci IV. etapu protipovodňových opatření. Tato část úprav koryta řeky Moravy je zásadní pro bezpečí obyvatel a ochranu průmyslových areálů na jihu města. Město a Povodí Moravy podepíší memorandum o spolupráci, v němž je zakotveno, jak se která strana bude na realizaci velkého projektu podílet. S podepsáním memoranda o spolupráci vyjádřilo souhlas zastupitelstvo na jednání 14. prosince.

Více
Standard Post with Image

Protipovodňová opatření pod drobnohledem: primátor chce pravidelné kontroly

Celým staveništěm protipovodňových opatření prošli v úterý odpoledne účastníci společného kontrolního dne. „Chci, abychom se začali pravidelně potkávat s investorem a zhotovitelem na kontrolních dnech. Mým cílem je získávat pro město aktuální konkrétní informace o průběhu stavby a možných komplikacích,“ uvedl primátor Mirek Žbánek, který tento kontrolní den inicioval. Ihned po prohlídce staveniště se odehrálo informační setkání s veřejností, jehož podstatnou částí byla diskuze s občany.

Více
Standard Post with Image

Protipovodňová opatření: primátor chce lepší informovanost veřejnosti

Velkou pozornost průběhu protipovodňových opatření v centru Olomouce věnuje nové vedení města. Dohodlo pravidelné schůzky s vedením Povodí Moravy, který je investorem stavby, a společné kontrolní dny na staveništi. Další novinkou je zřízení poradní komise pro protipovodňová opatření. Třetím aktuálním novým krokem je příprava veřejného jednání s občany. „Chci zvýšit úroveň informování obyvatel a komunikace s nimi,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek.

Více