Aktuality

Standard Post with Image

V Olomouci se dal do pohybu dvěstědevadesátitunový rejnok

V průběhu léta Povodí Moravy pracovalo na návodní části konstrukce mostu v ulici Masarykova v Olomouci. Stavaři jednotlivé části postupně montovali, svařovali, natírali a připravovali na vysunutí a usazení na povodní stranu rekonstruovaného mostu.

Více
Standard Post with Image

V říjnu se odehraje vysouvání druhé poloviny nového mostu nad řeku Moravu

Povodí Moravy pokračuje v pracích na protipovodňové ochraně Olomouce. Rýsuje se nová podoba pravobřežní náplavky a novou podobu získává i levý břeh. Dokončená je konstrukce návodní poloviny mostu na ulici Masarykova, kterou budou stavaři v říjnu nasouvat nad řeku. Aktuální situaci stavby dnes dopoledne kontrolovali zástupci města spolu s investorem a zhotovitelem přímo v terénu.

Více
Standard Post with Image

Kompenzace občanům kvůli výstavbě protipovodňových opatření

Lidem, kterých se bezprostředně dotýká výstavba protipovodňových opatření na řece Moravě, poskytne město náhradu v podobě nepeněžního daru. Rada města Olomouce schválila postup pro poskytnutí kompenzačního bonusu občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu této dlouhodobé investice. Žádosti je možné podávat do 31. července.

Více
Standard Post with Image

Druhá půlka mostu brzy přijede do Olomouce. Do září dokončí nábřežní zeď

Stavba nábřežní zdi nad náplavkou na pravém břehu řeky pokračuje, kompletně hotova bude do září. V Masarykově třídě mezitím roste montážní výsuvná dráha pro kompletaci a vysunování ocelové konstrukce druhé poloviny mostu Rejnok. Na levém břehu Moravy chybí umístit poslední čtyři z více než tisícovky pilotů. Takový je aktuální stav prací na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce, s nímž se vedení města seznámilo při kontrolním dni na staveništi.

Více
Standard Post with Image

V dubnu odstartují v Olomouci práce na druhé půlce nového mostu

Práce na druhé, návodní straně mostu na Masarykově třídě v Olomouci zahájí v dubnu Povodí Moravy, s. p. Přesunut bude koridor pro chodce a následně dojde také k demolici zbývající části původního mostu. Současně probíhají práce i na dalších úsecích protipovodňové ochrany Olomouce, rychle se mění například podoba budoucí náplavky. Vedení města v této souvislosti pozitivně hodnotí, že práce probíhají bez zdržení dle dohodnutého harmonogramu.

Více
Standard Post with Image

Drama roku 2006: velké povodně na jaře před patnácti lety

Povodně na přelomu března a dubna v roce 2006 patří svým rozsahem i škodami k největším povodním v moderní historii České republiky. Způsobila je kombinace vydatných srážek a prudkého oteplení, které vedlo k rychlému tání bohaté sněhové pokrývky. Letos si připomínáme patnáct let od této události. Dramatický průběh měla situace i v Olomouci, kde voda zaplavila několik městských částí.

Více
Standard Post with Image

Stavba nového mostu pokračuje, už brzy začne betonáž mostovky

AKTUALIZOVÁNO Konstrukce první poloviny mostu na Masarykově třídě je usazena na pilířích a má již téměř dokončené bednění a výztuže. „Během týdne by měla začít betonáž mostu a od dubna by po této polovině nového mostu měli chodit chodci. Rychlost práce teď záleží také na přízni počasí,“ popsal hlavní sdělení z pátečního kontrolního dne na stavbě protipovodňových opatření investiční náměstek primátora Martin Major. Zástupci města dnes ráno prošli s představiteli Povodí Moravy, s.p., a zhotovitele velkou část staveniště.

Více
Standard Post with Image

Protipovodňová opatření během svátků zastaví veškerou práci

Pracovní režim na výstavbě II. B etapy protipovodňových opatření v Olomouci bude brát ohledy na Vánoční svátky. Už ve středu 23. prosince odpoledne se zastaví veškeré stavební práce a klid potrvá až do pondělí 4. ledna 2021. Po obnovení prací začne i sledování vlivu stavby na život v řece.

Více
Standard Post with Image

Třistatunový most se začal pomalu posunovat nad hladinu řeky

Konstrukce mostu na Masarykově třídě v Olomouci se začala ve čtvrtek 10. prosince vysouvat z ulice nad hladinu. Jedná se o ojedinělý technologický krok, protože kovová konstrukce poloviny mostu váží zhruba 295 tun, s přídavnou pomocnou konstrukcí dokonce 320 tun. Vysouvání bude trvat asi deset dní, během této doby bude z bezpečnostních důvodů uzavřena i lávka pro pěší. Chodci musí zvolit náhradní trasu přes most v Komenského ulici. Nicméně dnes zatím ještě přes lávku procházet mohli.

Více
Standard Post with Image

Vysouvání mostu na Masarykově třídě uzavře i lávku pro pěší

Ve čtvrtek 10. prosince se začne s vysouváním konstrukce nového mostu na Masarykově třídě. Kvůli těmto pracím, které jsou součástí výstavby II.B etapy protipovodňových opatření, bude v době vysouvání mostu přes řeku Moravu uzavřena i lávka pro pěší.

Více