Aktuality

Standard Post with Image

Rejnok bude v červenci připravený na otevření, po mostě pojedou auta i tramvaje

Stavba protipovodňové ochrany v centru Olomouce se blíží k dalšímu významnému milníku. V současnosti finišují práce na mostě přes Moravu v ulici Masarykova. Vedle stavebních prací probíhají i administrativní úkony k otevření mostu. Tramvaje i auta se na něj budou moct vrátit v červenci.

Více
Standard Post with Image

Po mostu se bude jezdit od července. Kontrolní den potvrdil harmonogram

Zasněžené staveniště protipovodňových opatření hostilo v pátek dopoledne další kontrolní den za účasti zástupců města, stavební firmy a investora, tedy Povodí Moravy s. p. Tématem byl aktuální stav, sladění termínů protipovodňových opatření s navazujícími investičními akcemi města a také dodržení původního harmonogramu.

Více
Standard Post with Image

Stavba protipovodňové ochrany Olomouce pokračuje, práce se soustředí okolo Rejnoka

Stavba protipovodňových opatření Olomouce pokračuje. V současnosti se práce soustředí na nový most přes Moravu a jeho předpolí. Povodí Moravy začalo v pondělí rozebírat úvraťové obratiště tramvají u vrchního soudu v Olomouci.

Více
Standard Post with Image

Dočasné změny MHD od 10. ledna 2022

Od pondělí 10. 1. 2022 bude z důvodu pokračujících prací při výstavbě II. etapy tramvajové trati na Nové Sady uzavřena pro veškerý provoz část ulice Schweitzerova včetně křižovatky s ulicí Zikova. Uzavírka komunikace ovlivní provoz autobusových linek č. 10, 16, 17, 28, 29, 50 a 51, které budou provozovány dle výlukových jízdních řádů uveřejněných na zastávkových označnících a na stránkách www.dpmo.cz.

Více
Standard Post with Image

Olomouckou hromadnou dopravu čekají v lednu změny kvůli stavebním pracem

V lednu se v Olomouci změní provoz sedmi autobusových linek a také jedné linky tramvajové. V prvním případě jde o změny kvůli uzavření křižovatky Schweitzerova – Zikova při výstavbě tramvajové trati na Nové Sady, ve druhém případě kvůli výstavbě mostu přes Moravu v rámci Protipovodňových opatření II. B etapy.

Více
Standard Post with Image

Most Rejnok má již koleje v obou směrech. V provozu bude za půl roku

Povodí Moravy pokračuje v pracích na novém mostě přes Moravu a dalších částech protipovodňových opatření v Olomouci. Na vánoční svátky stavební ruch utichne a práce se opět naplno rozjedou po Novém roce. V lednu začnou stavaři rozebírat dočasné úvraťové obratiště tramvají u vrchního soudu.

Více
Standard Post with Image

V Olomouci se dal do pohybu dvěstědevadesátitunový rejnok

V průběhu léta Povodí Moravy pracovalo na návodní části konstrukce mostu v ulici Masarykova v Olomouci. Stavaři jednotlivé části postupně montovali, svařovali, natírali a připravovali na vysunutí a usazení na povodní stranu rekonstruovaného mostu.

Více
Standard Post with Image

V říjnu se odehraje vysouvání druhé poloviny nového mostu nad řeku Moravu

Povodí Moravy pokračuje v pracích na protipovodňové ochraně Olomouce. Rýsuje se nová podoba pravobřežní náplavky a novou podobu získává i levý břeh. Dokončená je konstrukce návodní poloviny mostu na ulici Masarykova, kterou budou stavaři v říjnu nasouvat nad řeku. Aktuální situaci stavby dnes dopoledne kontrolovali zástupci města spolu s investorem a zhotovitelem přímo v terénu.

Více
Standard Post with Image

Kompenzace občanům kvůli výstavbě protipovodňových opatření

Lidem, kterých se bezprostředně dotýká výstavba protipovodňových opatření na řece Moravě, poskytne město náhradu v podobě nepeněžního daru. Rada města Olomouce schválila postup pro poskytnutí kompenzačního bonusu občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu této dlouhodobé investice. Žádosti je možné podávat do 31. července.

Více
Standard Post with Image

Druhá půlka mostu brzy přijede do Olomouce. Do září dokončí nábřežní zeď

Stavba nábřežní zdi nad náplavkou na pravém břehu řeky pokračuje, kompletně hotova bude do září. V Masarykově třídě mezitím roste montážní výsuvná dráha pro kompletaci a vysunování ocelové konstrukce druhé poloviny mostu Rejnok. Na levém břehu Moravy chybí umístit poslední čtyři z více než tisícovky pilotů. Takový je aktuální stav prací na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce, s nímž se vedení města seznámilo při kontrolním dni na staveništi.

Více