Aktuality

Podél Moravy se prošli architekti a krajináři, mohou se podílet na její proměně

Třetí etapa protipovodňových opatření má přetvořit další úsek toku řeky Moravy i jejího okolí v severní části Olomouce. Radnice na ni letos v lednu vypsala krajinářskou soutěž a čeká na podané návrhy. První potenciální zájemci z řad architektů a krajinářů si už prohlédli lokalitu, které se soutěž týká. Termín pro podání návrhů mají téměř do konce dubna.

Třetí etapa protipovodňových opatření má bezprostředně ochránit Letnou, Lazce, část Hejčína, Černovír i okolí Klášterního Hradiska a proměnit řeku z obávaného vodního živlu v přírodní fenomén. Postupuje z centra města proti jejímu proudu od mostu v ulici Komenského severním směrem až k výběžku Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví.

Lokalitou se nyní prošli potencionální zájemci, kteří by se na proměně řeky a jejího okolí mohli podílet. Exkurzi podél řeky Moravy pro ně zorganizoval útvar hlavního architekta magistrátu spolu s administrátorem soutěže. „Smyslem bylo, aby si potenciální zájemci zmapovali nejen konkrétní lokalitu, která je předmětem soutěže, ale získali zároveň i zkušenosti z dokončených etap protipovodňových opatření ve městě,“ popsala cíl exkurze Ludmila Žaláková z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Zhruba patnáct zájemců z řad architektů a krajinářů doprovodili odborníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Na šestikilometrové procházce kolem řeky se seznámili s ukázkami podoby řeky před a po realizaci. Pracovníci správy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vyzdvihli ve svých odborných komentářích zejména přírodní stránku zrealizovaných protipovodňových opatření a názorně ukázali význam revitalizačních úprav pro řeku a krajinu,“ popsala za organizátory Ludmila Žaláková.

Otevřenou krajinářskou soutěž město vyhlásilo dvoufázově. Termín podání návrhů do prvního kola je do 26. dubna 2024. „První fáze soutěže by měla přinést koncepční řešení, ve druhé fázi bude prostor pro jeho konkrétnější vypracování,“ vysvětlil už dříve náměstek pro strategii a rozvoj Tomáš Pejpek. Vyhlášení soutěže dlouhodobě připravovalo město s investorem Povodím Moravy.