Aktuality

Olomouc vypsala krajinářskou soutěž na severní část protipovodňové ochrany města

Třetí etapa protipovodňových opatření v Olomouci má změnit obávaný vodní živel v přírodní fenomén. Radnice vypsala krajinářskou soutěž na poslední část protipovodňových opatření řeky Moravy. Bezprostředně má ochránit Letnou, Lazce, část Hejčína, Černovír a okolí Klášterního Hradiska.

Otevřená krajinářská soutěž, která má termín podání návrhů do prvního kola 26. dubna letošního roku, řeší podobu řeky Moravy v severní části města. "Soutěž je vyhlášená dvoufázově. Týká se protipovodňových opatření a začlenění řeky do města v kontextu Letné, Lazců, Černovíra a zejména barokní dominanty Klášterního Hradiska. Řeší i severní spoj s novým mostem," objasnil náměstek primátora pro rozvoj a strategie Tomáš Pejpek.

Třetí etapa je tak logickým pokračováním všech předcházejících protipovodňových staveb níže po toku řeky Moravy. Pokračuje z centra města proti jejímu proudu od mostu v ulici Komenského severním směrem až k výběžku Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví. Zahrnuje nejen vlastní tok, ale soutok s Trusovickým potokem a uzavírací hráz. S tou návrh počítá mezi Černovírem a Hejčínem. „První fáze soutěže by měla přinést koncepční řešení, ve druhé fázi bude prostor pro jeho konkrétnější vypracování,“ doplnil náměstek Pejpek.

Od roku 1997, kdy byla Olomouc zasažena katastrofální povodní, Povodí Moravy a město postupně budují protipovodňovou ochranu. Třetí etapa na severu Olomouce, která skýtá i velký rekreační potenciál, tak logicky naváže na už vybudovaná protipovodňová opatření v centru města. „Teprve dokončením třetí etapy dojde k uzavření systému protipovodňové ochrany, který skutečně ochrání většinu Olomouce z hlediska zastavěného území,“ potvrdil primátor Miroslav Žbánek.

První a druhá etapa v centru zastavěného území jsou už dokončeny, na čtvrtou A etapu pod Olomoucí nedávno investor Povodí Moravy získal financování a začne ji stavět. „Dosavadní spolupráce umožnila vzniknout největšímu komplexu protipovodňových opatření na Moravě. Všechny dokončené etapy úspěšně kombinují přírodní a technické prvky a získaly také řadu ocenění. Připravovaná třetí etapa je posledním dílem celého komplexu a věřím, že kromě účinné protipovodňové ochrany má nesmírný potenciál vytvořit z řeky významný prvek ekologické stability i společenského života. Práce s Moravou v Olomouci se stala obrovskou inspirací pro další česká města,“ vyzdvihl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Zadání krajinářské soutěže bylo v loňském roce debatováno v odborných i veřejných kruzích a rada města na konci roku 2023 města schválila soutěžní podmínky. „Díky krajinářské soutěži získáme spektrum návrhů, ze kterých porota vybere ty nejvhodnější a ze soutěže vzejde nová podoba veřejných prostranství. Svou filozofií a rozsahem jde o zcela unikátní řešení v oblasti protipovodňové ochrany města s důrazem na její městotvornou funkci, přírodní hodnoty i dlouhodobou udržitelnost ekosystémů,“ zdůrazňuje primátor Miroslav Žbánek.

Vyhlášení soutěže je zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a rovněž profilu zadavatele, kde byla uveřejněna kompletní zadávací dokumentace.