Aktuality

Protipovodňová opatření pohledem investora, primátora a ministra

Z paluby lodi i z nové olomoucké náplavky si dnes prohlédli dokončenou stavbu druhé etapy protipovodňových opatření na řece Moravě představitelé Povodí Moravy, města, kraje a ministerstva zemědělství.

„S ministrem Zdeňkem Nekulou a zástupci vedení Povodí Moravy jsme se dnes potkali nad hotovými, ale i připravovanými etapami protipovodňových opatření v Olomouci,“ okomentoval ministerskou návštěvu primátor města Miroslav Žbánek.

Společně s investičním náměstkem Miloslavem Tichým a generálním ředitelem Povodí Moravy Václavem Gargulákem si prohlédli realizované stavby II. B etapy protipovodňové ochrany. Díky nim je v centru města, kudy řeka protéká, širší kryto, kompletně rekonstruované dva mosty, vznikla nová náplavka a také přírodě blízké části protipovodňových opatření s místy pro odpočinek poblíž vody.

Kromě hotových investic diskutovali i ty připravované. „Od investora, Povodí Moravy, jsme získali nové informace o tom, že už v letošním roce už by měli začít soutěžit dodavatele další 4. A etapy,“ oznámil primátor. Ta přinese přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu u čistírny odpadních vod na jihu města a také napojení levobřežního ramene Moravy. Současně s protipovodňovou funkcí dojde i ke zlepšení ekologického stavu toku a obnově jeho přirozených funkcí.

A v předprojektové přípravě je i třetí etapa, která ucelenou ochranu většiny území Olomouce uzavře. Týká úseku od mostu v Komenského ulici až po hráz mezi Černovírem a Řepčínem. „Vzhledem k tomu, že se jedná se o zásadní stavbu v území s mnoha kulturními, urbanistickými a přírodními hodnotami, vypsali jsme na ni společně s Povodím Moravy krajinářsko-architektonickou soutěž,“ připomněl primátor. Teprve po jejím dokončení bude ochrana Olomouce před velkou vodou skutečně účinná.

Více o etapách protipovodňové ochrany Olomouce na https://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu