Události

Dokončení I. etapy a nová hráz v Černovíře

V říjnu 2007 je dokončena I. etapa protipovodňových opatření. V rámci ochrany před povodní byl vybudován nový obtokový kanál u olomoucké teplárny. Místo u teplárny, kudy protéká řeka Morava, odborníci dlouhodobě považovali za kritické.

Úzké koryto neumožňovalo průtok vody nad 470 m3 za sekundu. Nové koryto široké dvanáct a hluboké sedm metrů umožní průtok až 650 kubíků za vteřinu, tedy pojme až 330letou vodu. Přesto, že sám o sobě záplavám nezabrání, je prvním krokem v budování celkové protipovodňové ochrany města.

Vedle dokončení I. etapy protipovodňových opatření byla v souvislosti s jarní povodní z předcházejícího roku vybudována nová hráz místní části Černovír. Nová sypaná zemní hráz musí proběhnout ve dvou etapách tak, aby koruna navýšené hráze neohrožovala rozlivem vody z koryta Moravy městské lokality Letná a Lazce. V roce 2007 tak došlo k navýšení hráze do úrovně ochrany před průtokem 420 metrů krychlových za sekundu, který nyní chrání Černovír před zhruba 30letou vodou, což je úroveň povodně z roku 2006. Definitivní dosypání hráze na úroveň více než 300leté vody bude možné teprve v návaznosti na dokončení protipovodňových opatření v Olomouci. V rámci této akce byla dokončena i přeložka Trusovického potoka.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech