Události

Příprava druhé etapy (II. B) protipovodňových opatření

Státní podnik Povodí Moravy postoupil v přípravě druhé etapy (II. B etapa) zvýšení kapacity koryta řeky Moravy, kácením 350 stromů podél řeky v úseku od železničního mostu poblíž ulice Wittgensteinovy až po most v ulici Komenského.

Náhradní výsadba bude zahrnovat 245 stromů a 1 372 m² keřové plochy,“

V souvislosti s třetí etapou, která se nejvíce dotkne městských částí Lazce a Černovír, město jedná o její podobě s investorem stavby, kterým je Povodí Moravy. Cílem je, aby byla řeka Morava co nejvíce zapojena do života města a aby vznikla místa, kde se lidé mohou řeky doslova dotknout, brodit se v ní nebo si sednout do loďky.

Zahájení II. B etapy se předpokládá ve 3. čtvrtletí roku 2017 a dokončení v roce 2021. Zahrnuje výstavbu protipovodňových hrází, rozšiřování a zahlubování berem, nové nábřežní zdi, zpřístupnění pravostranné bermy, nové mosty v ulicích Masarykova a Komenského, veřejnou zeleň, park Kavaleristů a také inženýrské sítě a další stavby.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech