Události

Územní rozhodnutí části B a diskuze s ekology

V roce 2009 pokračuje příprava II. B etapy protipovodňových opatření. Velmi důležitým krokem je získání územního rozhodnutí pro úpravy úseku od mostu v ulici Komenského směrem dolů po proudu k ústí Střední Moravy (Mlýnského potoka).

Současně bylo připraveno zadání dokumentace pro stavební povolení. Tato etapa prochází centrem města a tedy i intenzivně zastavěným územím, a je proto složitá na projednání se všemi dotčenými subjekty a zkoordinování zájmů v území.

Rovněž probíhá projektová příprava II. A etapy, jejímuž dokončení brání neuzavřená diskuze investora s občanskými sdruženími ohledně řešení této etapy, nejvhodnějšího z pohledu ochrany životního prostředí a ekologie.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech