Události

Stavební povolení I. etapy PPO

V roce 2005 je dokončena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na realizaci I. etapy protipovodňové ochrany.

Projektová dokumentace a stavební povolení umožňují připravit vše na realizaci první etapy protipovodňové ochrany Olomouce. Tou bude stavba obtokového kanálu jezu u Plynárny. Tento záměr úzce souvisí s vybudováním nového mostu přes Moravu - U Plynárny a úpravou navazujících komunikací.

Součástí vodohospodářské stavby bude vlastní obtokový kanál s jezem a rybochodem (s cílem je zajistit migrační prostupnost toku), jehož funkčnost byla ověřena odborníky z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i se sídlem v Brně. Součástí etapy bude také vybudování mostních objektů přes tento kanál, stávající řeku a úpravy navazujících komunikací a technické infrastruktury.

Obtokový kanál zvýší kapacitu Moravy v problematickém místě jezu u Plynárny na 650 m3s-1 což je průtok zhruba třísetleté povodně. Plnou funkčnost pro protipovodňovou ochranu celého města bude obtok mít až po realizaci celého souboru navržených opatření, i bez nich však napomůže snížení hladiny případných povodní v zastavěné části města směrem na sever.

Celkový investiční náklad I. etapy je cca 400 milionů korun. Hlavním Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p. a dále Olomoucký kraj společně se Statutárním městem Olomouc.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech