Události

Přichází povodeň a zahájení I. etapy protipovodňových opatření

Velmi bohatý na události je rok 2006. Důsledkem rychlého jarního tání velkých sněhových zásob zasahuje Olomouc povodeň na úrovni třicetileté vody. V kritický okamžik dosahuje hladina Moravy výšky 533 cm, což odpovídá průtoku 470 m3/s-1.

Mezi nejvíce postižené lokality patří Černovír, Klášterní hradisko, Lazce, lokalita kolem Domoviny a Nové Sady. Tato povodeň si vyžádala kompletní rekonstrukci mostu u Kojeneckého ústavu a realizaci tzv. krátkodobých opatření, která výrazně zlepšila protipovodňovou ochranu města.

Dne 13. března 2006 byla slavnostně zahájena první etapa realizace protipovodňové ochrany města Olomouce, projektově připravená v předchozím roce. Součástí vybudování levobřežního obtokového kanálu nad jezem u plynárny je také výstavba nového silničního mostu, úprava navazujících komunikací a celková rekultivace lokality u Wittgensteinovy ulice.

Dvanáct metrů široké, sedm metrů hluboké a 533 metrů dlouhé koryto nového obtokového kanálu umožňuje bezproblémový průtok minimálně 100leté vody. Stavba prováděná v rámci protipovodňové ochrany města přispěje po dokončení také ke zlepšení dopravní situace, protože zahrnuje vybudování nového mostu s tříproudovou silnicí, který nově umožní také průjezd autobusů. Po dobu výstavby mostu u plynárny chodcům slouží provizorní přemostění.

Investory této významné stavby, jejíž náklady přesahují 400 milionů Kč, jsou Povodí Moravy, Olomoucký kraj a statutární město Olomouc. Povodí Moravy financuje výstavbu obtokového kanálu, Olomoucký kraj dopravní část a statutární město Olomouc úpravy celého navazujícího prostranství. Stavební práce zahrnují vybudování nových chodníků, cyklostezek, parkovišť, veřejného osvětlení i úpravy zeleně.

V návaznosti na jarní povodeň začíná projekční příprava a výkup pozemků pro realizaci krátkodobých opatření spočívajících v opravě průlehů, ochranných zdí ("gref") v Lazcích a realizace nového odhrazování v oblasti Černovíra.

V tomto roce rovněž začíná projekční příprava navazující II. etapy PPO, která byla z důvodu náročné realizace rozdělena do dvou částí A a B.

Protipovodňová opatření a události v minulých letech