Úvodní slovo

JUDr. Martin Major, MBA

1. náměstek primátora


Řeka a její nábřeží by měly být pro Olomoučany místem pohody, odpočinku a příjemných procházek, nikoliv rizikovým faktorem a důvodem k obavám. Protipovodňová opatření, která se v Olomouci postupně systematicky uskutečňují, jsou cestou k takovému stavu. Po etapách, které zvýšily schopnost řeky bezproblémově zvládat i staleté povodně v okrajových částech Olomouce, přicházíme nyní do fáze, která zajistí bezpečnou ochranu samotného středu města. Bude to etapa organizačně a stavebně náročná, změní se nejen podoba řeky, ale například i dva důležité mosty.

Také proto bych chtěl poprosit občany o trpělivost při realizaci projektu. Výsledek, tedy bezpečná řeka s příjemným nábřežím, bude rozhodně stát za to.