Úvodní slovo

MVDr. Václav Gargulák

generální ředitel Povodí Moravy, s.p.


Protipovodňová opatření Olomouce patří ke stavebním akcím, jejichž realizace vzhledem k rozsahu a náročnosti, vyžaduje odpovídající časový prostor. S projektovou přípravou započal státní podnik Povodí Moravy hned po vyhodnocení katastrofální povodně z roku 1997 a zahájením I. etapy na podzim roku 2006 odstartoval stavební úpravy 14 km řeky Moravy na území města. Budovaná protipovodňová ochrana města Olomouce je největší stavebně technickou akcí, kterou státní podnik Povodí Moravy připravil a realizoval od povodní v roce 1997. V současné době probíhají práce v historickém centru Olomouce a v projektové přípravě je již i poslední stavební etapa, plánovaná na roky 2020–2021, která ucelenou ochranu centra Olomouce uzavře. Čeká nás tedy ještě spousta práce, která se neobejde bez součinnosti našeho podniku s vedením města a trpělivosti místních obyvatel.
Výsledkem naší společné snahy bude „prevence“ a ta je nejúčinnějším opatřením.