Úvodní slovo

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

primátor statutárního města Olomouc