Podrobný harmonogram stavebních prací II. B etapy

Vlastní stavební práce lze rozdělit do 4 fází, i když na několika úsecích budou práce probíhat současně:

 
 
Standard Post with Image

II. etapa: most Komenského uzavřen (most Masarykova otevřen)

Dokončení provizorní lávky nad mostem Komenského a následné provizorní přeložky IS (plynovody, silové a sdělovací kabely), dokončení kanalizačního sběrače „D“ u mostu Komenského včetně odlehčovacích komor a přípojek, výstavba mostu Komenského, definitivní přeložky IS u mostu Komenského (plynovody, vodovod, silové a sdělovací kabely), zrušení provizorních přeložek IS a provizorní lávky, realizace nábřežních zdí a berem v okolí mostu Komenského, realizace silničního řešení u mostu Komenského včetně světelné signalizace křižovatek, dokončení stavebních prací na PPO včetně prohrábek koryta kromě úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského, přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh), začátek realizace kanalizačního sběrače „D“ u mostu Masarykova. Tato etapa začne 3. dubna 2018, most bude průjezdný pro veškerou dopravu do 20. května, pro MHD do 27. června.

Doba trvání: celkem 15 měsíců

 
Standard Post with Image

III. etapa: most Masarykova uzavřen (most Komenského otevřen)

Přeložky IS jako související investice města (plynovod, vodovod), úprava tramvajové trati na jednokolejnou, dokončení realizace kanalizačního sběrače „D“ u mostu Masarykova včetně přípojek, statické zajištění budovy Masarykova 8 na PB u mostu Masarykova, realizování mostu Masarykova po polovinách (zahájení od výtokové strany) při zachování provozu po jednokolejné tramvajové trati včetně provizorních přeložek IS (plynovod, silové a sdělovací kabely), definitivní přeložky IS u mostu Masarykova (plynovody, vodovod, silové a sdělovací kabely) a v ul. Blahoslavova a Nábřeží, realizace silničního řešení a tramvajové tratě u mostu Masarykova po polovinách, pokračování stavebních prací na PPO v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského.

Doba trvání: celkem 25 měsíců

 
Standard Post with Image

IV. etapa: ul. Blahoslavova a Nábřeží uzavřena, lokální omezení dopravy – dokončení prací

Dokončení stavebních prací na PPO v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení propojení mostů Masarykova a Komenského v rámci souvisejících investic města (úpravy povrchů ulic Nábřeží a Blahoslavova, přeložky IS).

Doba trvání: celkem 4 měsíce