Aktuality

Ovlivněte další etapu protipovodňových opatření

Chystaná třetí etapa protipovodňových opatření se bude týkat úseku od mostu v Komenského ulici až po hráz mezi Černovírem a Řepčínem. Jedná se o zásadní stavbu v území s mnoha kulturními, urbanistickými a přírodními hodnotami, na jejíž návrh se město s Povodím Moravy rozhodly vypsat krajinářsko-architektonickou soutěž. Jak její účastníci řešené území pojmou, však můžete ovlivnit i vy. Vyplňte krátký dotazník a zaznačte v pocitových mapách pro vás důležitá místa. Tak se dozvíme, co je podle vás důležité a čemu by soutěžící týmy měly věnovat pozornost.

V rámci diskuse o chystané krajinářsko-architektonické soutěži proběhlo osobní setkání veřejnosti s administrátorem architektonické soutěže. Lidé debatovali o tom, co by od budoucí úpravy řeky a jejího okolí očekávali. Rádi by se zde rekreovali a uvítali by, aby její břehy umožnily cyklodopravu. Zmíněn byl rovněž podnět na sáňkovací svah pro děti z lazeckého sídliště, otázka nové lávky pro pěší u Hradiska a vedení severního spoje. Vodáky zajímal vliv protipovodňového uzávěru na sjízdnost Mlýnského potoka.

Pokud jste se na zmíněné setkání nedostali, ale osud území pro třetí etapu protipovodňových opatření vám není lhostejný, stále ještě i vy máte možnost k tomu do 30. dubna říct své. Útvar hlavního architekta a MOBA jako administrátor architektonické soutěže pro vás připravili interaktivní pocitovou mapu.

Věnujte jí prosím pár minut. Tak se dozvíme, co je podle vás důležité a čemu by soutěžící týmy měly věnovat pozornost. Vzhledem k významu budoucích úprav kolem řeky považujeme za důležité oslovit co nejvíc respondentů. Sdílejte odkaz dále, odpovědi poslouží jako vodítko při definici soutěžního zadání, jehož prioritou je zohlednění co nejvíce přání, nápadů a obav občanů.

Budeme rádi, pokud využijete možnosti nám přes pocitové mapy sdělit vaše zkušenosti s řešeným územím. K tomu slouží odkaz na pocitové mapy www.pocitovemapy.cz/olomouc-ppo/, kde můžete nejen vyplnit dotazník, ale i zakreslit vaše oblíbená místa a problémy, které v tomto území vnímáte a přáli byste si je napravit.