Aktuality

Studentské práce i návrhy veřejnosti – připravujeme architektonickou soutěž na III. etapu PPO

Nemusíte být architekti, abyste zkusili ovlivnit budoucí podobu protipovodňových úprav krajiny podél řeky Moravy v severní části Olomouce. V rámci právě probíhající výstavy studentských prací na toto téma se uskuteční také workshop k chystané architektonicko-krajinářské soutěži.

Na ten jsou ve středu 15. března od 17 hodin zváni všichni, které budoucí podoba III. etapy protipovodňových opatření zajímá, ať už poblíž řeky bydlí nebo se zde rádi procházejí či sportují nebo mají k řece svůj osobitý vztah. Workshop se uskuteční v prostorách výstavy, tedy v zrcadlovém sále budovy olomouckého magistrátu v Hynaisově ulici 10.

Právě tato debata může obohatit zadání soutěžních podmínek pro soutěžící týmy. Ty se pak mohou snažit ve svých návrzích zohlednit také to, jak obyvatelé a uživatelé prostoru v okolí řeky vnímají nedostatky současného stavu, jaká mají očekávání od budoucích úprav území a jaké mají zkušenosti s každodenním životem v blízkosti řeky. Workshop a diskusi s veřejností povede renomovaný odborník Igor Kovačević ze studia CCEA MOBA, které je administrátorem architektonicko-krajinářské soutěže.

„Řeka Morava po staletí tvořila spíše bariéru. Byť jsme všichni tvrdili, že je integrální součástí města, samotné město na řece leží, tak jsme se k ní opravdu dlouhou dobu chovali spíše jako k bariéře, kterou jsme se snažili nějakým umělým způsobem překonávat a usměrňovat. Věřím, že filozofie zapojení řeky do života města a jejího otevření lidem bude pokračovat i dalšími etapami protipovodňových opatření a že právě pojetí řeky jako živého organismu bude výsledkem chystané soutěže,“ řekl při zahájení výstavy studentských prací primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Jak možnost úpravy krajiny v rámci III. etapy protipovodňových opatření pojali studenti brněnské architektury, si můžete až do 24. března prohlédnout právě v zrcadlovém sále.