Aktuality

Procházky, koncerty i zmrzlina: náplavka se už brzy otevře lidem

Do konce září by mělo být stavebně hotovo vše na pravém břehu řeky Moravy. Náplavka i ulice Blahoslavova nad ní. Během října pak bude dokončena také levá strana nábřeží. Tato data vyplývají z pondělního kontrolního dne, který se uskutečnil na stavbě protipovodňových opatření v centru Olomouce.

Zástupci města, Povodí Moravy a stavebních firem si prošli náplavku a část Blahoslavovy ulice a řešili finální podobu těchto míst i běžný provoz náplavky. Provozu ještě musí předcházet kolaudace. Náplavka coby součást koryta a vodní dílo bude i nadále majetkem podniku Povodí Moravy a město ji bude mít v dlouhodobé výpůjčce. Pravidla povozu stanoví provozní řád. Náplavka si vyžádá specifickou péči, jde o jiný typ komunikace než běžné chodníky nebo silnice.

„Zajímali jsme se o použitou technologii dlažby náplavky, o to, jak stabilní bude při předpokládaném občasném stoupání hladiny řeky nad její úroveň a jaké postupy a náklady to bude pak vyžadovat při běžné údržbě,“ uvedl po kontrolním dni primátor Mirek Žbánek. „Zhotovitel nás ubezpečil, že vybraná dlažba je pro náplavku, která má být zhruba třicet dní v roce zaplavena, optimální. Odpovídá také přesně projektové dokumentaci,“ dodal Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí. Primátor se zajímal i o to, zda je možné ještě dlažbu zarovnat a zda bude proudící voda vymílat drobný štěrk, použitý jako pojivo mezi štípanými kostkami. „Dohodli jsme se se stavební firmou, že vypracuje jakýsi návod k užívání náplavky a pokyny k její základní údržbě,“ dodal primátor Žbánek.

Po dokončení zde vznikne prostor pro procházky i odpočinkové aktivity. Z Blahoslavovy ulice vede na náplavku deset přípojek elektřiny. Na náplavce bude možné provozovat drobné občerstvení a lidé zde zažijí i různé společenské aktivity, jako koncerty či různá představení. Zájem je už nyní také o provozování půjčovny lodiček či šlapadel. Vše ale musí být mobilní – v případě, kdy z horního toku Moravy přijde varování před vysokou hladinou řeky, bude nutné náplavku během krátké doby vyklidit.

Součástí náplavky jsou úvaziště pro lodě, určené k nástupu a výstupu cestujících. Úvazišť je na náplavce několik, jsou rozmístěny zhruba po padesáti metrech. Lodě by u nich neměly kotvit nastálo. Pro posezení lidí jsou na několika místech náplavky umístěny pískovcové sedáky. V Blahoslavově ulici jsou už vysázeny stromy, konkrétně olše, na protilehlém Nábřeží budou vysazeny javory. V Blahoslavově ulici přibydou ještě popínavé rostliny, které ozelení kamennou stěnu nábřeží. Nad náplavkou vznikají dvě vyhlídkové terasy s lavičkami, pítkem a stromy.