Aktuality

IV. A etapa protipovodňových opatření – otázky a odpovědi

Odbor životního prostředí jako zástupce státní správy na olomouckém magistrátu se zabývá realizací protipovodňových opatření ve všech jejích fázích – od záměru po kolaudaci. Čtvrtá etapa, jejímž investorem bude opět Povodí Moravy, by se měla začít stavět příští rok. Co Olomoučany o stavbě protipovodňových opatření nejvíce zajímá a jak se na potřebu protipovodňové ochrany města dívá právě odbor životního prostředí? Odpovídá jeho vedoucí Petr Loyka.

Na jihu řeka opouští město, je opravdu nutná taková úroveň protipovodňové ochrany?

Pokud bych jen připustil snížení úrovně protipovodňové ochrany, znamenalo by to, že právě jižní část Olomouce může mít nižší ochranu před povodněmi než části města výše po toku, a to je hloupost.

IV. A etapa má nyní stavební povolení, protože krajský úřad zamítl podaná odvolání, čímž potvrdil rozhodnutí odboru životního prostředí. Dá se stručně popsat, co vlastně IV. A etapa obsahuje?

Stavba IV. A etapy zahrnuje rekonstrukci a zvýšení hráze na pravém břehu řeky Moravy, revitalizační opatření na pravobřežní bermě mezi čistírnou odpadních vod a vlastní hranou vodního toku a napojení a revitalizaci levobřežního odstaveného ramene. Revitalizace Mrtvého ramene na levém břehu je pro mě klíčovým ekologickým prvkem, protože přesně to je revitalizace říčního systému. Dolní napojení jej otevře a propojí s hlavním tokem, s korytem Moravy. Na horním konci bude „průleh“ na nátoku do něj, který bude protékaný přibližně od třicetidenní vody. Po revitalizaci již Mrtvé rameno nebude mrtvé. 
Na pravém břehu, v území stavby přírodě blízkých protipovodňových opatření, se nachází městské zahrádky, které bohužel budou muset těmto úpravám ustoupit. Právě zahrádkářská osada se totiž nachází uvnitř záplavového území mezi protipovodňovou hrází a řekou, naposledy byla zaplavena při dvouleté povodni v říjnu 2020. No a při pětileté povodni zde protéká voda o hloubce 1,5 m. Zachování jiných staveb, jako jsou zahradní chaty, ploty či studny, je v rámci tohoto vodního díla nepřípustné a v rozporu s jeho protipovodňovou funkcí.

Zajímají se lidé o úroveň protipovodňové ochrany?

Nejen o úroveň protipovodňové ochrany ale i o to, jak to kolem řeky bude vypadat. Pokud se bavíme o IV. A etapě, revitalizaci Mrtvého ramene na levém břehu a přístupům k vodě z pravého břehu, kde jsou ještě nyní zahrádky s ploty, tak musím poděkovat za podporu Povelákům, Novosaďákům a olomouckým rybářům. Ta podpora nás posouvá k řešení. Možná to vnímám jako místní o to víc, ale i lidi, co si nyní pořizují na jihu města bydlení, se na protipovodňovou ochranu ptají a jsou rádi, že se procházkou dostanou z domova až k řece. Pomáhá nám, že si kus řeky mohou projet na lodi. Žádná z etap zatím neměla takovou podporu lidí jako ta čtvrtá. Je ale poctivé říct, že tu nemáme nábřeží s domy a nebouráme mosty.

Některé etapy již byly zrealizovány, složitá II. B etapa je před dokončením a další etapy jsou v přípravě. Co to pro Olomouc 25 let po povodni znamená?

Protipovodňová ochrana v podmínkách našeho města bude funkční, až bude postavena celá. Pro Olomouc jsou klíčové obrovské přirozené retenční schopnosti lužních lesů na území Litovelského Pomoraví, protože lužní les zadrží vodu. Na to se často zapomíná a bere se to automaticky, přitom stabilní ekosystém lužního lesa má pro ochranu Olomouce obrovský význam. Absolutní protipovodňová ochrana neexistuje, stejně tak protipovodňovou ochranu Olomouce za nás nikdo nad Olomoucí nevyřeší. Nacházíme se v klimatickém období, kdy sledujeme střídání extrémů, různých typů povodní a přetrvávajícího a prohlubujícího se sucha. Problémem celé republiky je, že chybí opatření, která by zadržela vodu v krajině, což sledujeme dnes a denně.

Které z odborných podkladů jsou z pohledu odboru životního prostředí pro přípravu protipovodňových opatření v Olomouci, tedy i IV. A, nejdůležitější? 

Všechny realizované i připravované etapy „čerpají“ z „Technicko-ekonomické studie zvýšení kapacity koryta řeky Moravy“. Její závěry byly ověřeny matematickým modelem v rámci projektu Flood Management in the Czech Republic a výsledkem byla míra protipovodňové ochrany navržená na průtok 650 m3/s (asi 380letá povodeň). Na tuto hodnotu byla v územním plánu zakotvena ochrana Olomouce, tedy i IV. A etapa. Samozřejmě oživení jak ve vodě, tak i na břehu máme také dlouhodobě výborně zmapováno a data o výskytu jednotlivých druhů stále aktualizujeme.

Jak je to s čistotou vody v Moravě?

Čistota vody v Moravě v Olomouci již není naštěstí hlavní překážkou výskytu původních říčních druhů ryb, raků říčních a škeblí. Ale ptá se na ni čím dál tím více lidí, protože vyhledávají místa, kde se mohou řeky doslova dotknout, brodit se v ní, nebo si chtějí sednout do loďky a strávit na ní nějaký čas.