Aktuality

Rejnok bude v červenci připravený na otevření, po mostě pojedou auta i tramvaje

Stavba protipovodňové ochrany v centru Olomouce se blíží k dalšímu významnému milníku. V současnosti finišují práce na mostě přes Moravu v ulici Masarykova. Vedle stavebních prací probíhají i administrativní úkony k otevření mostu. Tramvaje i auta se na něj budou moct vrátit v červenci.

V těchto dnech stavaři pracují na dokončení řady stavebních objektů. Jejich fungováním je podmíněno uvedení mostu Masarykova do plného provozu. Otevření mostu, pro který se vžilo označení Rejnok, je plánováno od letošního července. „V současnosti probíhají přeložky veškerých inženýrských sítí v konstrukci mostu či na sloupech v nadzemní části. Na mostě i na jeho obou stranách dochází k výstavbě tramvajové trati a provádí se protikorozní úpravy. Pro průjezd tramvají je nutno dokončit i nové trolejové vedení, které je samostatným stavebním objektem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Práce na Rejnokovi budou dokončené dle harmonogramu a od července se na něj bude moci vrátit tramvajový i automobilový provoz.

Práce na levém břehu Povodí Moravy koordinuje s investiční akcí města Olomouc, které rekonstruuje úsek tramvajové trati mezi předpolím mostu přes Moravu a mostem přes Bystřici. „V ulici se opravuje vozovka i tramvajová trať a ve směru k hlavnímu nádraží tady vzniká nová zastávky Vídeňského typu. Také tato navazující investiční akce skončí tak, aby mohly v červenci na most a opravenou Masarykovu třídu vyrazit auta a tramvaje,“ dodává za město primátor Mirek Žbánek. V lokalitě vznikne rovněž nová zóna 30. Ta spolu s nově upravenou zastávkou MHD zvýší bezpečnost provozu.

„Je třeba připomenout, že most není izolovanou stavbou, ale součástí protipovodňové ochrany města. Tomu jsou uzpůsobeny jeho parametry tak, aby zvládl převést průtok 650 m3/s. Rejnok je z oceli, má betonovou deskou, sestává se ze dvou polí. Jeho celková délka je 63,3 metrů, šířka 26,3 metrů. Most vede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky,“ vysvětluje Gargulák. Veškeré dokončené stavební objekty musí před uvedením do provozu projít kompletním schvalovacím řízením po stránce technické i legislativní.

Průběžně pokračuje i budování nábřežních zdí v okolí mostu. Situace se zásobováním stavby žulou se sice v posledních týdnech zlepšila, nicméně několikaměsíční zpoždění dodávek kamenů způsobené epidemií koronaviru se daří dohnat jen částečně. „Zhotovitel stavby intenzivně jedná s dodavatelem kamene o zvýšené frekvenci dodávek. V tuto chvíli tak lze potvrdit, že náplavka na pravém břehu bude dokončena v řádném termínu, tedy v září. Na levém břehu však stále hrozí, že dokončení kamenných obkladů zdí bude mít několikatýdenní zpoždění. Nadále tak jednáme se zhotovitelem, aby ke zpoždění této části stavby pokud možno nedošlo,“ říká investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. „Na dokončení obkladů levé nábřežní zdi a rovněž na dokončení přeložky plynu v ulici Nábřeží závisí i navazující opravy vozovky a chodníků,“ upozorňuje investiční náměstek primátora Martin Major.

Stavba II. B etapy PPO Olomouc za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliardy korun. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.