Aktuality

Druhá půlka mostu brzy přijede do Olomouce. Do září dokončí nábřežní zeď

Stavba nábřežní zdi nad náplavkou na pravém břehu řeky pokračuje, kompletně hotova bude do září. V Masarykově třídě mezitím roste montážní výsuvná dráha pro kompletaci a vysunování ocelové konstrukce druhé poloviny mostu Rejnok. Na levém břehu Moravy chybí umístit poslední čtyři z více než tisícovky pilotů. Takový je aktuální stav prací na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce, s nímž se vedení města seznámilo při kontrolním dni na staveništi.

Skoro všechny stavební práce se v těchto týdnech odehrávají mezi mosty v ulici Komenského a na Masarykově třídě. Na levém nábřeží probíhá mikropilotáž k podchycení stávající stěny. Sem budou po dokončení osazeny staré pískovcové bloky z původní nábřežní zdi. „Na pravé straně postupně pokračuje obkládání nábřežní zdi žulovými kameny. Po dokončení zdi může město navázat úpravou navazující komunikace v Blahoslavově ulici,“ doplnil primátor Mirek Žbánek. Tempo těchto prací je částečně určováno i tím, jak rychle jsou kamenolomy z Jesenicka schopny kámen dodávat. Samotná náplavka pod nábřežní zdí bude dokončena až později, její dokončení závisí na postupu stavby mostu Rejnok.

V průběhu příštích čtyř týdnů by měly do Olomouce dorazit první části konstrukce druhé poloviny mostu Rejnok. Ty budou na již připravené montážní dráze zkompletovány a potom v celku vysunuty nad řeku a usazeny na připravené pilíře. Hotová je už betonáž opěr pro druhou polovinu nového mostu. „K vysouvání smontované poloviny mostu nad řeku by mělo dojít letos na podzim, podle stavby by to mělo být na přelomu září a října,“ upřesnil náměstek primátora Martin Major. Pokud bude příznivé počasí, chce stavební firma stihnout během podzimu ještě povrchové úpravy mostu a osazení tramvajových kolejnic.

Stavba teď současně demontuje poslední části starého mostu a jeho pilíře. Po úplné demontáži posledních reliktů starého mostu bude vyztužena štětovnicová jímka, koncem tohoto týdne bude zahájeno bourání a následně dorazí vrtná souprava, která osadí k nově založenému mostnímu pilíři čtyři opěrné piloty. Jak uvedl stavbyvedoucí Jakub Vlk, budou to úplně poslední piloty z více než tisícovky kusů, které byly kvůli zpevnění posunutého nábřeží osazeny na obou stranách řeky Moravy.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v ulici Komenského. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 kubíků za sekundu, která odpovídá 380leté povodni.