Aktuality

Stavba nového mostu pokračuje, už brzy začne betonáž mostovky

AKTUALIZOVÁNO Konstrukce první poloviny mostu na Masarykově třídě je usazena na pilířích a má již téměř dokončené bednění a výztuže. „Během týdne by měla začít betonáž mostu a od dubna by po této polovině nového mostu měli chodit chodci. Rychlost práce teď záleží také na přízni počasí,“ popsal hlavní sdělení z pátečního kontrolního dne na stavbě protipovodňových opatření investiční náměstek primátora Martin Major. Zástupci města dnes ráno prošli s představiteli Povodí Moravy, s.p., a zhotovitele velkou část staveniště.

Stavba teď dokončuje armování konstrukce mostu, a podle vývoje počasí bude zahájena i betonáž. V pátek 5. února je v plánu betononáž mostní římsy, dále bude vše záležet na vývoji počasí. Následně musí beton dva týdny tuhnout. Na březen plánují stavebníci přípravu pro přesunutí inženýrských sítí a začnou postupně odstrojovat provizorní lávku na zbytku starého mostu. Na začátku dubna převedou trasu pro chodce a cyklisty do vyhrazeného koridoru na novém mostu a začne demolice zbytku starého mostu. Stavba ještě upraví napojení chodníků na koridor přes most.

Současně pokračují například práce na budování kanalizace na levém břehu řeky. Náplavka na pravém břehu řeky je sanovaná, momentálně ale nepokračuje osazování nábřežní stěny žulovými kvádry. „K tomu potřebujeme vyšší teploty, momentálně v této práci pokračovat nelze,“ konstatoval stavbyvedoucí Jakub Lysoněk ze společnosti Silnice Group. Nicméně i z již dokončené menší části nábřežní stěny je patrné, že nová náplavka bude opravdu příjemným prostředím k procházkám. „Každopádně půjde o atraktivní lokalitu. S podnikem Povodí Moravy ještě dojednáváme konkrétní podmínky provozu náplavky,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Vedle mostu na Masarykově třídě bude vznikat druhá polovina konstrukce. Stavba kvůli tomu rozšíří plochu záboru, položí základní vrstvy nové komunikace a připraví koleje na vysunování druhé poloviny mostu. Na straně ulice u restaurace M-Trojka zůstane pro chodce jen úzký pruh komunikace, určený pro rezidenty. Na rozšířené zabrané ploše ulice bude v létě probíhat kompletace komponentů mostní konstrukce, která by se už v září měla začít vysouvat na druhý břeh. Na přelomu roku 2021 a 2022 by mohl být most stavebně most hotov. Následovat musí další technické kroky, které uzavře kolaudace a otevření mostu pro dopravu v roce 2022. 

Následovat budou například práce na propojení tramvajové trati před a za mostem a na dokončení náplavky pod mostem. Úplné dokončení této etapy protipovodňových opatření je plánováno na polovinu roku 2022.