Aktuality

Třistatunový most se začal pomalu posunovat nad hladinu řeky

Konstrukce mostu na Masarykově třídě v Olomouci se začala ve čtvrtek 10. prosince vysouvat z ulice nad hladinu. Jedná se o ojedinělý technologický krok, protože kovová konstrukce poloviny mostu váží zhruba 295 tun, s přídavnou pomocnou konstrukcí dokonce 320 tun. Vysouvání bude trvat asi deset dní, během této doby bude z bezpečnostních důvodů uzavřena i lávka pro pěší. Chodci musí zvolit náhradní trasu přes most v Komenského ulici. Nicméně dnes zatím ještě přes lávku procházet mohli.

Od září montovali v Olomouci na Masarykově třídě dělníci komponenty nového mostu. Ty byly vyrobeny ve specializované italské firmě Maeg Montevarchi, pracovníci firmy byli přítomni i kompletaci dílů v Olomouci a nechybí ani nyní při stěhování mostu. Jednotlivé části dělníci postupně montovali, svařovali, natírali a připravovali na nasunutí. Konstrukce dlouhá 55 metrů je nyní připravena pro usazení na povodní stranu rekonstruovaného mostu (strana blíže vysokoškolským kolejím). Technicky a organizačně náročné vysouvání začalo ve čtvrtek.

„Konstrukce mostu je zpevněná dočasnými vzpěrami a deskami tak, aby bylo možné s mostem manipulovat, na konstrukci jsou přimontována kolečka. S konstrukcí se manipuluje pomocí hydraulických pístů, těmi se konstrukce velmi pomalu přesune nad řeku. Nasunutí proběhne podélně, aby se konstrukce dostala mezi levý a pravý břeh, ale také příčně o 4 metry po proudu,“ popsal technologický postup generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Po deseti dnech bude nad řekou ovšem zatím jen samotná kovová konstrukce. Následovat musí další práce, ty už ale proběhnou přímo nad vodou. Nejdříve dělníci osadí bednění a výztuže, následovat bude betonáž mostovky. V příštím roce na jaře pak proběhne přeložení inženýrských sítí. „Podle našich informací by povodní polovina mostu měla být hotova do dubna, poté by po ní už měli přecházet chodci a může začít demolice zbytku starého mostu,“ upřesnil náměstek primátora Martin Major. Po dokončení mostu bude propojena i nová náplavka před a za mostem.

„Sledujeme po celou dobu, jestli stavba zvládá dodržet dohodnutý harmonogram. Vysouvání mostu nabralo mírné zpoždění, původně měla být konstrukce instalována už v polovině listopadu. Situaci zkomplikovala pandemie a následně v říjnu i přerušení stavby v důsledku povodní a zaplavení staveniště. Další práce však dle sdělení investora probíhají dle harmonogramu a dílčí zdržení by prý nemělo mít na dokončení stavby vliv,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. S celkovým dokončením protipovodňových opatření v centru města se počítá v polovině roku 2022.

V okolí mostu na ulici Komenského získává náplavka žulové obložení a současně s tím probíhají práce na rozšíření koryta při levém břehu. Pokračuje ražba kanalizačního sběrače. Na pravém břehu směrem od mostu na ulici Komenského až za most na ulici Masarykova je již patrná podoba budoucí náplavky.

Nový most na Masarykově třídě bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s.