Aktuality

Povodí Moravy začalo skládat „Rejnoka“

Ocelová konstrukce nového mostu přes Moravu v Masarykově ulici už je na místě. Po sestavení bude měřit 55 metrů.

Od středy mohou obyvatelé Olomouce vidět části ocelové konstrukce budoucího mostu, který podle svého tvaru dostal přezdívku Rejnok. „Stavaři nyní začnou jednotlivé díly k sobě skládat, svařovat a natírat, aby konstrukci bylo možné během podzimu nasunout na povodní strany mostu,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Povodní strana mostu by měla být dokončena na jaře, pak se páce přesunou na návodní stranu.

Investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška považuje dovezení konstrukce za významný okamžik výstavby protipovodňové ochrany Olomouce. „Připravujeme položení nosné konstrukce mostu. V současnosti probíhají práce na založení mostu a mostních opěr, který předcházela stavba speciální dráhy, po níž se bude konstrukce na místo nasouvat. Poté dojde ke kompletaci konstrukce již nad vodou, zejména k osazování výztuže, bednění a betonáži mostovky,“ popsal postup stavby nového mostu Bělaška.

„Rejnok“

Nový most na Masarykově třídě bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 kubíků za sekundu. Předpokládané dokončení celé stavby je v polovině roku 2022.

Vše podle plánu

Všechny práce na protipovodňových opatřeních zatím běží dle harmonogramu, ačkoliv různá omezení způsobená šířením onemocnění covid-19 nelze do budoucna vyloučit.

V okolí mostu na ulici Komenského získává náplavka kamenné obložení a současně dochází k rozšíření koryta při levém břehu, kde pokračuje ražba kanalizačního sběrače.

Na pravém břehu směrem od mostu na ulici Komenského až za most na Masarykově je již patrná podoba budoucí náplavky. „Přes všechny komplikace, které vznikly kvůli koronaviru, se nám zatím daří postupovat bez zásadnějšího zpoždění. Věřím, že se nám bude takto dařit i dál. Budoucí podoba nábřeží se již začíná rýsovat a už dnes je patrné, že se mají obyvatelé Olomouce na co těšit,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Most podle něj vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží.

Hotovo bude v roce 2022

Část dokončené stavby za vysokoškolskými kolejemi je přístupná již od června. V úseku od Šmeralovy ulice k železničnímu mostu za třídou Kosmonautů Povodí Moravy rozšířilo koryto a díky terénním úpravám se Olomoučané dostanou až přímo k řece Moravě.

Rekonstrukce mostu v Masarykově ulici představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze už bude probíhat pouze dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově a Komenského ulici.