Aktuality

Most na Masarykově třídě se změní ve staveniště

Už třetí veřejná beseda na téma protipovodňových opatření v centru Olomouce přilákala ve čtvrtek 20. února do auly PdF UP přibližně šest desítek lidí. Setkání s občany bylo tentokrát zaměřeno na stavební práce v okolí mostu přes řeku Moravu na Masarykově třídě. Zúčastnili se jej primátor Mirek Žbánek, jeho náměstek Martin Major, pracovníci magistrátu, zástupci státního podniku Povodí Moravy, a zástupce konsorcia, které stavbu provádí.

Nejzásadnější informací nejen pro obyvatele této lokality, ale pro všechny Olomoučany je fakt, že most na Masarykově třídě bude po dva roky uzavřen pro hromadnou i individuální dopravu. S výjimkou jednoho či dvou týdnů bude na mostě zachován průchod pro pěší. Uzavírka začne v pondělí 2. března, nový most má být hotov v první polovině roku 2022.

Zástupce společnosti Silnice Group ujistil přítomné, že po celou dobu bude zajištěn přístup do všech nemovitostí. Uvedl, že stavební práce budou probíhat od pondělí do soboty vždy od 7 do 17 hodin, hlavní díl prací se bude odehrávat v místě vozovky a nikoliv chodníků. Starý most bude rozebírán a stavěn po polovinách, na jedné zůstane zachován koridor pro pěší a budou na ní uloženy i veškeré inženýrské sítě, které přes most vedou.

Představitelé Dopravního podniku města Olomouce vysvětlili změny v městské hromadné dopravě. Do doby, kdy skončí oprava ulice 8. května, tedy zhruba do listopadu, nebudou od centra směrem k nádraží vůbec jezdit tramvaje, poté bude zajíždět oboustranná tramvaj na Žižkovo náměstí a zpět. Maximální kapacitu nasadí podnik na náhradní trasy, po třídě Kosmonautů budou jezdit tramvaje v kratších intervalech. Náhradní dopravu budou zjišťovat výhradně nízkopodlažní autobusy. Lidé se ptali i na spojení zastávky U Bystřičky s hlavním nádražím, zástupci DPMO vysvětlili, že sem nemůže kvůli technickým parametrům ulice zajíždět autobus ani tramvaj, a zastávka tedy obsluhována nebude.

Další dotazy mířily na délku stavby, na možnosti zásobování, na počet parkovacích míst i na režim parkování na Masarykově třídě. Až po hranici stavby bude ulice otevřena pro dopravu, systém pakování přes noc zde zůstane stejný jako doposud. Změní se situace v ulici Jiřího z Poděbrad, která bude opět jednosměrná s možností parkování.

„Budování protipovodňových opatření je mimořádně náročná akce, která s sebou nese nepříjemné dopady na život v blízkosti stavby. Můžeme slíbit, že budeme stejně jako v době stavby mostu v Komenského ulici veškeré práce bedlivě sledovat a maximálně tlačit na to, aby negativní vlivy na Olomoučany byly co nejmenší,“ slíbil primátor Mirek Žbánek.

„Podstatné je, že se díky opravdu náročným přípravám a pečlivé práci podařilo koordinovat opravu mostu na Masarykově třídě s dalšími třemi investičními akcemi města na stejné trase. Ušetříme tak čas, kdy bude trasa mezi hlavním nádražím, náměstím Republiky a náměstím Hrdinů bez tramvajové dopravy,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. Jedná se o rekonstrukci ulice 8. května, opravu mostu přes Mlýnský potok a mostu přes Bystřici na Masarykově třídě. „Tyto rekonstrukce by město tak jako tak muselo brzy uskutečnit, jejich spojení do stejného termínu s protipovodňovými opatřeními je tak výhodné.“

Více o stavbě a dalších souvislostech na webu protipovodnovaopatreni.olomouc.eu.

Příloha: