Aktuality

Definitivní uzavření mostu u Bristolu se blíží

Už na začátku července pokročí práce na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce do té míry, že bude muset být definitivně uzavřen most v Komenského ulici pro veškerou dopravu. Od poloviny května tudy jezdí jen autobusy MHD a vozidla IZS, od neděle 1. července zde bude veškerý silniční provoz ukončen.

Výjimkou v prvních červencových týdnech bude pohyb pěších. Chodci mohou ještě po určitou dobu původní most využívat. Teprve po kolaudaci připravené lávky se pěší a cyklisté přesunou právě na tuto náhradní cestu přes řeku Moravu. O předání lávky do provozu budeme informovat.

Změny v olomoucké MHD

Linka č. 14 - Mezi zastávkami Hlavní nádraží a Náměstí Hrdinů bude linka vedena po objízdné trase ulicemi Masarykova třída, Žižkovo nám., Jiřího z Poděbrad, Dobrovského, Studentská, Legionářská a tř. Svobody.

Zastávka Na Špici nebude linkou č. 14 obsluhována, Na Letné bude přemístěna do blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III. k přenosnému označníku, zastávka U Bristolu bude přemístěna do ul. Jiřího z Poděbrad k přenosnému označníku. Mezi zastávkami Náměstí Hrdinů a Hlavní nádraží bude vedena po objízdné trase ulicemi tř. Svobody, Legionářská, Studentská, Dobrovského, nábřeží Přemyslovců, Žižkovo nám. a Masarykova třída.

Linky č. 15 a 21 budou v obou směrech vedeny bez omezení s obsluhou všech zastávek.

Linka č. 20 bude vedena po objízdné trase. V souvislosti s prodloužením jízdní doby bude linka provozována podle výlukového jízdního řádu.

Linka č. 51 bude mezi zastávkami Hlavní nádraží a Dlouhá vedena po objízdné trase ulicemi Masarykova třída, Žižkovo nám., Jiřího z Poděbrad, Dobrovského a Dlouhá. Zastávka Na Špici nebude linkou č. 51 obsluhována, zastávka Na Letné bude přemístěna do blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III. k přenosnému označníku, zastávka U Bristolu bude přemístěna do ul. Jiřího z Poděbrad k přenosnému označníku.

V souvislosti se změnou trasy a obsluhou zastávek budou linky provozovány podle výlukového jízdního řádu.