Aktuality

Na protipovodňová opatření naváže výsadba nové veřejné zeleně

Protipovodňová ochrana Olomouce je veřejným zájmem, který se od počátku snažíme řešit v souladu s dalším veřejným zájmem, a to ochranou přírody.

Před vlastním povolením kácení dřevin jsme se pečlivě zabývali každou dřevinou nejen z pohledu, zda je či není nutné ji z důvodu stavby vykácet, ale posuzovali jsme stromy a keře i jako životní prostor pro netopýry, ptáky či hmyz.

Nové výsadby, které nyní s investorem představujeme, respektují zábor území, jež si zkapacitnění koryta vyžádá, současně však budou spoluvytvářet nové prostředí navazující na hlavní koryto řeky Moravy ve městě. Projekt ozelenění vhodně doplňuje nesložitější část, tedy etapu protipovodňové ochrany města, kterou nelze řešit jinak, než vykácením stávající zeleně, zkapacitněním koryta, novými mosty a souvisejícími investicemi města.

Všichni si uvědomujeme, že stromy a keře mají v městském prostoru nenahraditelné místo. Nové výsadby citlivě naváží na úsek výše i níže po toku, a po realizaci II. B etapy protipovodňových opatření bezesporu přispějí k zapojení další části řeky a přilehlého území do organismu města. A to je z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí v našem městě stejně důležité jako množství vody, které budeme schopni městem bezpečně převést.

Přílohy:

Petr Loyka