Aktuality

Jak a kde parkovat při realizaci protipovodňových opatření?

Navýšení parkovacích stání

1. Ulice Na Letné od křižovatky s ul. Václava III po stávající zákaz zastavení (B28) je možné v délce cca 150 m (cca 30 míst) podélné parkování na straně přilehlé k Moravě.
2. Nezpevněná plocha o rozměru cca 25 x 20 m určená jako náhradní plocha pro parkování vedle ulice Pasteurova (u podjezdu)
3. Na ulici Charkovská v jednosměrné části komunikace vlevo bylo provedeno zpevnění podkladu pro částečné stání mimo komunikaci v délce cca 80 m (cca 15 míst).
4. Ulice Kpt. Nálepky byla zjednosměrněna, vznikla zde možnost parkování po obou stranách s nárůstem cca 30 parkovacích míst.
5. Ulice Masarykova je umožněno úpravou dopravního značení parkování vozidel v době od 19:00 do 7:00 hodin.
6. Ulice Na Bystřičce bylo provedeno zpevnění stávající nevyužité plochy v délce cca 50 m pro možné parkování vozidel (cca 10 míst).

 

Aktuální stav řešení statické dopravy

Město vytipovalo několik lokalit pro náhradní parkování, některé z nich jsou již dojednané a v současnosti procházejí technickou úpravou, o dalších desítkách míst se ještě jedná.

 • na Masarykově třídě po obou stranách ulice bude po celou dobu stavby možno parkovat vozidla vždy od 19 do 7 hodin
 • skoro tři desítky parkovacích míst vzniknou na zelených pásech v ulicích Charkovská a Na Bystřičce, další nová parkovací místa vzniknou v ulici U podjezdu
 • díky zjednosměrnění ulice kapitána Nálepky zde vznikla možnost parkování pro několik desítek vozidel
 • dvacet míst zejména pro obyvatele Černé cesty vznikne po úpravách povrchu a zajištění bezpečnostní kamery v Pasteurově ulici v zatáčce u čerpací stanice

V jednání jsou další desítky parkovacích míst v ulicích Šmeralova, Na Letné, Kavaleristů či na parkovišti zemědělské školy v ulici Pasteurova. O aktuálním stavu budeme informovat. 

Situace v uvedených ulicích se pruběžně mění dle aktuálních požadavků stavby.

Parkováním v ulicích a dalšími problémy dopravy v průběhu realizace II. B etapy protipovodňových opatření se zabývá Studie organizace dopravy.

Statická doprava, tedy parkování v oblasti, dotčené stavbou, je jedním z velkých organizačních problémů tak rozsáhlé stavby. Autoři studie museli především s ohledem na obyvatele dané oblasti zajistit dostatečné parkovací kapacity.

Podstatné pro dobré řešení složité situace tedy bylo především najít dostatek náhradních parkovacích míst. K tomu jsou využity veškeré volné kapacity parkovacích míst v okolních ulicích i nové kapacity, které vzniknou například při zjednosměrnění některých ulic.

Které ulice budou bez aut?

Při rekonstrukci mostů, berm a nábřeží je z důvodu stavebních prací na toku a přeložek inženýrských síti nutno dlouhodobě uzavřít přilehlé ulice a předmostí rekonstruovaných mostů. Vyžadovaný zábor se týká těchto ulic:

Levý břeh:

 • Masarykova – předmostí
 • Pasteurova – předmostí
 • U soutoku – úsek podél řeky
 • Nábřeží – celá ulice
 • Praskova – v těsné blízkosti u ulice Nábřeží

Pravý břeh:

 • Masarykova – předmostí
 • Komenského – předmostí
 • Blahoslavova – v celé délce
 • Šmeralova – před křížením s Blahoslavovou