Aktuality

Po mostu se bude jezdit od července. Kontrolní den potvrdil harmonogram

Zasněžené staveniště protipovodňových opatření hostilo v pátek dopoledne další kontrolní den za účasti zástupců města, stavební firmy a investora, tedy Povodí Moravy s. p. Tématem byl aktuální stav, sladění termínů protipovodňových opatření s navazujícími investičními akcemi města a také dodržení původního harmonogramu.

„Pokud jde o harmonogram, stále platí dobrá zpráva, že most na Masarykově třídě bude od července k dispozici pro automobilový i tramvajový provoz,“ konstatoval investiční náměstek primátora Martin Major. Na most, přezdívaný Rejnok ještě musí stavební firmy po zlepšení klimatických podmínek umístit jak inženýrské sítě, tak i vodovodní potrubí. Souběžně s tím provádí napojení mostu na okolní ulice, což je náročné vzhledem k vyšší nivelitě nového mostu. Poté dostanou komunikace most svrchní asfaltové vrstvy. V samotném finále bude ještě upravena estetická podoba obloukové konstrukce a jejích úchytů. Na tyto prvky se chystají finální klempířské úpravy a oblouky dostanou i slavnostní nasvícení.

Pokud jde o náplavku a další části nábřeží, situaci na jejich tavebním dokončení komplikují dodavatelské výpadky. V průběhu jara se ukáže, zda intenzivní jednání s dodavatelským kamenolomem budou úspěšná, nebo zhotovitel naváže spolupráci s jiným dodavatelem žulových bloků.

Na stavby nábřežních zdí pak navazují i související stavební aktivity v režii města. „V ulici Blahoslavova stavíme nový chodník a silnici, probíhalo už dláždění, které jsme kvůli počasí zatím přerušili. Ve stejné ulici budou i dvě vyhlídková místa nad řekou,“ upřesnil Martin Major. Na protější straně, tedy v ulici Nábřeží, bude město rovněž stavět nový chodník, silnici a trávník, s těmito pracemi je ale ještě nutné vyčkat na vybudování nábřežní zdi.