Aktuality

Protipovodňová opatření během svátků zastaví veškerou práci

Pracovní režim na výstavbě II. B etapy protipovodňových opatření v Olomouci bude brát ohledy na Vánoční svátky. Už ve středu 23. prosince odpoledne se zastaví veškeré stavební práce a klid potrvá až do pondělí 4. ledna 2021. Po obnovení prací začne i sledování vlivu stavby na život v řece.

V obbobí vánočního klidu bude zabezpečen pouze případný úklid sněhu, kontrola oplocení staveniště a podobně. Skutečné stavební práce budou opět zahájeny až 4. ledna.

„V roce 2021 se vrátíme k informacím o oživení toku před stavebním zásahem a začneme zjišťovat a srovnávat, jak se náročná realizace II. B etapy na oživení řeky projevila,“ říká vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Přístup k vodě z hotových nábřeží poblíž vysokoškolských kolejí a na protějším břehu umožňuje již nyní co nejtěsnější kontakt Olomoučanů s řekou. „Výsledky biologických průzkumů nám umožní tomuto lidmi již vyhledávaného kousku řeky ve městě ještě více porozumět a pochopit, jak se zde bude odehrávat život za povodně a naopak za nízkých vodních stavů v období sucha,“ dodává Petr Loyka.