Aktuality

Semafory s novým signálním plánem vytížené křižovatce pomohly

Vyřešit kritickou situaci na křižovatce Žižkova náměstí s Masarykovou třídou a ulicí 17. listopadu? Tento úkol zadal primátor Mirek Žbánek pracovníkům odboru dopravy a územního rozvoje olomouckého magistrátu. Křižovatka se totiž po změně organizace dopravy v souvislosti s protipovodňovými opatřeními stala v některých úsecích pracovního dne takřka neprůjezdnou.

Původní signální plány na semaforech působily ještě horší průjezdnost křižovatky, po prvních zkušenostech proto policie doporučila semafory úplně vypnout. Před křižovatkou ale i nadále vznikaly v ranní i odpolední dopravní špičce nekonečné fronty aut a problém měli i chodci, kteří se nemohli dostat na druhou stranu ulice nebo naopak hodně riskantním přecházením komplikovali situaci řidičům.

Odborníci proto na základě požadavku radnice vypracovali pro problematickou křižovatku jiný způsob řízení provozu. Změnily se signální plány, světelná signalizace dostala nový výkonnější řadič, přibyly některé signální skupiny, jako například doplňkové zelené šipky. Hladšímu průběhu dopravy pomáhají i nové detekce na příjezdových komunikacích před křižovatkou.

Situace se po spuštění semaforů v novém provozu zklidnila, ubylo dopravních komplikací a ustaly i stížnosti řidičů. Do standardního stavu se ovšem zdejší provoz dostane až po zprůjezdnění původní trasy přes most v Komenského ulici.