Aktuality

Stavba protipovodňových opatření pokračuje budováním pilot, chystá se i most

Už téměř půl roku pokračují stavební práce na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce. Zatímco řidiči osobních vozidel si na změny v dopravě dávno zvykli, stále aktuální jsou problémy řešení některých linek městské hromadné dopravy, které projíždějí okolo staveniště.

Lidé, kteří žijí u staveniště, jsou také nespokojení s velkou prašností a hlukem. Na druhou stranu je ale nereálné zkracovat dobu práce na stavbě v jednotlivých dnech, protože pak by celá protipovodňová opatření trvala déle.

Piloty v Blahoslavově ulici

Klíčové činnosti v rámci protipovodňových úprav se nyní odehrávají na dvou místech. V Blahoslavově ulici se denně hloubí otvory a zarážejí piloty pro nové nábřeží. Tato práce je nesmírně zatěžující pro bezprostřední okolí, protože je především hlučná. Stavba má dle harmonogramu povoleno pracovat denně od 7 do 17 hodin, po posledních intervencích města se podařilo dohodnout, že alespoň v neděli bude práce začínat až v 9 hodin.

Pokud jde o prašnost, v tomto směru stavba slíbila kropení komunikací, aby se prach usadil a neznečišťoval okolí. Pokud se tak neděje, občané si samozřejmě mohou na takovou nečinnost stěžovat.

U Bristolu se už chystá stavba mostu

Druhým důležitým místem, kde se nyní pracuje, je budoucí staveniště nového mostu v Komenského ulici u restaurace Bristol. Zde už stavební firmy osazují štětové stěny neboli larseny, které umožní výstavbu základů a pilířů nového mostu.

Problémem je sladění průběhu stavby a potřeb městské hromadné dopravy a vozidel Integrovaného záchranného systému (sanitky, policie a hasiči). Stavba se snaží dosáhnout toho, aby například autobusy vůbec neprojížděly z ulice Pasteurova do ulice Sokolovské. Město naopak stále trvá na zajištění průjezdnosti tohoto místa, protože se pro linky MHD těžko hledá jiné řešení trasy. V tomto směru se tedy chystá další společné jednání zástupců města, stavby a investora.

Kdo zastaví cyklisty?

Město opakovaně připomínalo i problém hlučnosti provizorní lávky u Bristolu, kde stále často projíždějí cyklisté, kteří nerespektují značku zákaz vjezdu cyklistům. Policie přitom není z kapacitních důvodů schopna hlídat lávku 24 hodin denně. Lávku proto znovu prověřoval projektant, který navrhnul umístění retardérů, přičemž předpokládá, že retardéry by cyklisty přiměly z kola skutečně sestoupit. Stavba přislíbila i utažení konstrukce lávky, aby byly jednotlivé dřevěné desky pevnější a hlučnost se tak snížila.

Město jednalo s policií také o možnosti řídit opětovně dopravu na křižovatce Žižkova náměstí, ulice 17. Listopadu a ulice Husova. Policie zdejší situaci sleduje a podle jejích poznatků zatím stále není nutné dopravu řídit. Ve vyhrocených situacích by se ale na křižovatku policisté vydali, byť je to pro ně z kapacitních důvodů obtížné.