Aktuality

Práce pokračují, kromě stavby lávky jde hlavně o přeložky sítí

Také v týdnu od 7. do 13. května pokračují naplno práce na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce, částečně i během státního svátku 8. května. Viditelně už pokročila stavba provizorní lávky pro pěší a cyklisty, která bude od 1. Července v provozu. Pokračují ale i práce na přeložkách mnoha inženýrských sítí a kabelů.

Stavební stroje jsou k vidění na obou březích řeky Moravy od železničního mostu až po most v ulici Kosmonautů. Na obou březích v tomto úseku teď probíhají zemní práce. V ulici Kavaleristů začne násyp valu na levém břehu řeky.

U mostu na Masarykově třídě pokračuje odkrývání zeminy v souvislosti se statickým zajištěním rohového objektu.

V ulicích Na Letné a Sokolovská pokračují práce na přeložkách kabelů a kabelovodů. V Blahoslavově ulici a na pravém břehu řeky u kolejí UP pokračují práce na přeložce plynovodu.

Frézování vozovek se odehrává v ulicích Nábřeží a Na Letné.