Podrobný harmonogram stavebních prací II. B etapy

Vlastní stavební práce lze rozdělit do 4 fází, i když na několika úsecích budou práce probíhat současně:

Standard Post with Image

I. etapa: lokální omezení dopravy - přípravné práce

Příprava území, odpojení vodovodu u mostu Komenského na Gorazdově náměstí, začátek realizace provizorní lávky pro IS a pěší nad mostem Komenského, provádění stavebních prací na PPO, statické zajištění budovy Masarykova 3 na LB u Masarykova mostu, začátek realizace kanalizačního sběrače „D“ u mostu Komenského, přeložka kanalizační stoky Ce1, přeložky plynovodů, přeložky silových a sdělovacích kabelů.

Doba trvání: celkem 4 měsíce

Standard Post with Image

II. etapa: most Komenského uzavřen (most Masarykova otevřen)

Dokončení provizorní lávky nad mostem Komenského a následné provizorní přeložky IS (plynovody, silové a sdělovací kabely), dokončení kanalizačního sběrače „D“ u mostu Komenského včetně odlehčovacích komor a přípojek, výstavba mostu Komenského, definitivní přeložky IS u mostu Komenského (plynovody, vodovod, silové a sdělovací kabely), zrušení provizorních přeložek IS a provizorní lávky, realizace nábřežních zdí a berem v okolí mostu Komenského, realizace silničního řešení u mostu Komenského včetně světelné signalizace křižovatek, dokončení stavebních prací na PPO včetně prohrábek koryta kromě úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského, přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh), začátek realizace kanalizačního sběrače „D“ u mostu Masarykova.

Doba trvání: celkem 20 měsíců

Standard Post with Image

III. etapa: most Masarykova uzavřen (most Komenského otevřen)

Přeložky IS jako související investice města (plynovod, vodovod), úprava tramvajové trati na jednokolejnou, dokončení realizace kanalizačního sběrače „D“ u mostu Masarykova včetně přípojek, statické zajištění budovy Masarykova 8 na PB u mostu Masarykova, realizování mostu Masarykova po polovinách (zahájení od výtokové strany) při zachování provozu po jednokolejné tramvajové trati včetně provizorních přeložek IS (plynovod, silové a sdělovací kabely), definitivní přeložky IS u mostu Masarykova (plynovody, vodovod, silové a sdělovací kabely) a v ul. Blahoslavova a Nábřeží, realizace silničního řešení a tramvajové tratě u mostu Masarykova po polovinách, pokračování stavebních prací na PPO v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského.

Doba trvání: celkem 25 měsíců

Standard Post with Image

IV. etapa: ul. Blahoslavova a Nábřeží uzavřena, lokální omezení dopravy – dokončení prací

Dokončení stavebních prací na PPO v úseku od ul. Šmeralova nad most Komenského, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení propojení mostů Masarykova a Komenského v rámci souvisejících investic města (úpravy povrchů ulic Nábřeží a Blahoslavova, přeložky IS).

Doba trvání: celkem 4 měsíce