Aktuality

Standard Post with Image

Protipovodňová opatření: ministerstvo zemědělství posuzuje zadávací dokumentaci

Protipovodňová opatření města Olomouce a připravovaná realizace II. B etapy v centru města patří k nejvyšším prioritám státního podniku Povodí Moravy. Pro státní podnik představuje největší investiční akci od povodní v roce 1997.

Více
Standard Post with Image

Město pokračuje v mapování rizikových míst při bleskových povodních

Do další fáze se dostává projekt Riziková území při extrémních přívalových srážkách. Město bylo úspěšné při podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování studie proveditelnosti.

Více
Standard Post with Image

Protipovodňová opatření se blíží, město dojednalo smlouvu s Povodím Moravy a Olomouckým krajem

Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí na území města Olomouce, tzv. II. B etapa protipovodňových opatření, se přiblížila realizaci. Zastupitelstvo města Olomouce dnes schválilo uzavření smlouvy o spolupráci, jejímiž smluvními stranami jsou státní podnik Povodí Moravy, město Olomouc a Olomoucký kraj. Smlouva dává pevné obrysy především podobě financování celého projektu. Míra ochrany obyvatel Olomouce před hrozbou povodně se tak může brzy výrazně zvýšit.

Více
Standard Post with Image

19 let po ničivých povodních v roce 1997

Před devatenácti lety postihla Českou republiku největší povodeň v epoše hydrologických pozorování. Přírodní katastrofa mimořádného rozsahu postihla velké území Moravy a Slezska. Záplavy začaly 5. července, do 16. července bylo zaplaveno 536 měst a obcí v 34 okresech. Záplavy si vyžádaly 50 životů. Právě nyní si připomínáme přesně 19 let od neštěstí.

Více
Standard Post with Image

Jak a kde parkovat při realizaci protipovodňových opatření?

Parkováním v ulicích a dalšími problémy dopravy v průběhu realizace II. B etapy protipovodňových opatření se zabývá Studie organizace dopravy.

Více
Standard Post with Image

Premiér Sobotka se seznámil s plány na proměnu řeky Moravy v centru Olomouce

S chystanými protipovodňovými úpravami koryta řeky Moravy v centru Olomouce se seznámil v rámci čtvrteční návštěvy města předseda vlády Bohuslav Sobotka. Na místě si prohlédl jak současnou podobu řeky, tak i projektovou dokumentaci a vizualizace budoucího stavu lokality.

Více
Standard Post with Image

K aktuálním výsledkům biologických posouzení budoucí III. etapy PPO

Pokud chceme z přírodního hlediska řešit třetí etapu co nejlépe, musíme mít již nyní informace od odborníků o oživení toku. Protože v Moravě žije řada druhů ryb, tak jsme se obrátili na Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i. a jeho Oddělení ekologie ryb. Při ichtyologickém průzkumu bylo zaznamenáno celkem patnáct druhů ryb.

Více
Standard Post with Image

Seminář nabídl zastupitelům informace o protipovodňové ochraně

Hodinu a půl trval seminář, věnovaný informování a diskuzi o II. B etapě Protipovodňových opatření Olomouc. Uspořádal jej olomoucký magistrát společně s podnikem Povodí Moravy pro členy městského zastupitelstva, představitele komisí městských částí, vedoucí odborů magistrátu a složky Integrovaného záchranného systému. Načasování semináře souviselo se spuštěním speciální webové stránky, věnované právě této blížící se etapě ochrany Olomouce před povodněmi.

Více
Standard Post with Image

Centrum Olomouce čeká investiční akce století

Ochránit Olomouc před povodněmi je náročný a strategický dlouhodobý úkol. Protipovodňová opatření proto město Olomouc společně s Povodím Moravy a dalšími subjekty postupně připravuje a naplňuje už více než patnáct let.

Více
Standard Post with Image

Povodí Moravy nainstaluje v Olomouci netopýří budky

Celkem 14 budek pro netopýry nainstaluje ve čtvrtek 16. července v Olomouci Povodí Moravy. Nová útočiště pro živočichy se ve městě objeví jako kompenzace za zaniklé potenciální úkryty netopýrů při budoucím kácení stromů na nábřeží řeky Moravy. Plánované kácení souvisí s přípravnými pracemi na výstavbě protipovodňových opatření Olomouce.

Více