Aktuality

Standard Post with Image

Na protipovodňová opatření naváže výsadba nové veřejné zeleně

Protipovodňová ochrana Olomouce je veřejným zájmem, který se od počátku snažíme řešit v souladu s dalším veřejným zájmem, a to ochranou přírody.

Více
Standard Post with Image

Diskutovat o protipovodňových opatřeních přišly zhruba dvě stovky lidí

Více než dvě a půl hodiny včera trvalo veřejné jednání a diskuze o protipovodňových opatřeních v centru Olomouce. Před přibližně dvěma stovkami Olomoučanů vystoupili spolu se zástupci Povodí Moravy a zhotovitelských firem i představitelé města. Účastníci setkání dostali základní informace o celém komplexu protipovodňových opatření i detailní informace o průběhu první části II. B etapy, která se bude týkat zejména okolí mostu v Komenského ulici. Podstatnou část setkání ovšem tvořila diskuze s občany.

Více
Standard Post with Image

Veřejné jednání nabídne informace o chystaných protipovodňových opatřeních

Už v dubnu začnou práce na protipovodňových opatřeních na řece Moravě v centru Olomouce. O akci, která významně ovlivní život ve městě, musí mít jeho obyvatelé maximum informací. Vedení města se proto dohodlo s investorem, podnikem Povodí Moravy, a zhotovitelem stavby na informativním veřejném jednání. To se uskuteční v pondělí 26. února v 18 hodin v aule Pedagogické fakulty UP Olomouc.

Více
Standard Post with Image

Jednání o úpravách koryta řeky přinesla dohodu. Omezení budou menší a potrvají kratší dobu

Jednání o průběhu realizace v rámci II. B etapy protipovodňových opatření Olomouce přinesla výsledky v podobě zkrácení doby uzavírky mostu Komenského i celkové doby výstavby. Povodí Moravy, město Olomouc i zástupci zhotovitele představí podrobný harmonogram prací i dopravních omezení na veřejném informačním setkání na konci února.

Více
Standard Post with Image

Město chce vyvolat další jednání o organizaci protipovodňových opatření

Nejasný prozatím zůstává harmonogram prací na protipovodňových opatřeních v centru Olomouce. Nezměnilo na tom nic ani setkání, které se v úterý 6. února odehrálo při jednání Rady města Olomouce a na němž olomoucké radní informovali o přípravě této velké investiční akce zástupci investora, tedy Povodí Moravy, s. p. a představitelé sdružení zhotovitelských firem. Další jednání se z podnětu města odehraje na půdě ministerstva zemědělství.

Více
Standard Post with Image

Co vás zajímá a co jste nevěděli o protipovodňových opatřeních

Jak je to se zelení při budování protipovodňové ochrany? Bude vypadat podobně čtvrtá etapa jako nyní zahájená II. B etapa? Nedá se ochrana před velkou vodou řešit jinak? Množství dotazů vyvolávají jednotlivé etapy protipovodňových opatření Olomouc. Na ty nejčastější z nich odpovídá RNDr. Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.

Více
Standard Post with Image

Kácení dřevin na nábřeží skončilo, z kmenů vznikla tři broukoviště

Kácení dřevin v místě výstavby II. B etapy protipovodňové ochrany centra Olomouce je dokončeno. Větší část pokácených kmenů byla přemístěna do lokality Černovírského lesa, kde tvoří broukoviště, jako kompenzační opatření k ochraně hmyzu.

Více
Standard Post with Image

Protipovodňová opatření začala, město chce minimalizovat dopad stavby na život obyvatel

Slavnostním zahájením dnes oficiálně začala II. B etapa Protipovodňových opatření Olomouc. Na nábřeží řeky Moravy, kde už začalo vykácení dřevin a další přípravné práce, se dopoledne sešli zástupci investora, tedy Povodí Moravy, s.p., ministr zemědělství ČR Marián Jurečka a také zástupci města, které v celém projektu vystupuje jako chráněný subjekt. Na následném brífinku pak zástupci Povodí Moravy představili i rámcový harmonogram celé II. B etapy, která bude trvat dohromady 53 měsíců.

Více
Standard Post with Image

Přípravné práce k II. B etapě protipovodňové ochrany začínají

Přípravu pro výstavbu II. B etapy protipovodňové ochrany centra Olomouce zahajuje Povodí Moravy, s. p. V rámci těchto prací dojde během října nejdříve k projednanému vykácení dřevin v místě připravovaných opatření, začne také geotechnický monitoring pasportizací nemovitostí, zejména v ulici Nábřeží. Pro obyvatele dotčených lokalit kácení znamená několikadenní dopravní omezení. Samotná stavba protipovodňových opatření začne nejdříve v březnu 2018.

Více
Standard Post with Image

Informace o zahájení kácení dřevin v okolí řeky Moravy

Vážení občané, v říjnu zahájí Povodí Moravy, s. p. přípravné práce pro výstavbu II. B etapy protipovodňové ochrany centra Olomouce. V rámci těchto prací dojde nejdříve k projednanému vykácení dřevin v místě připravovaných opatření a také k zahájení geotechnického monitoringu pasportizací nemovitostí, zejména v ulici Nábřeží. Pro obyvatele dotčených lokalit bude kácení znamenat několikadenní dopravní omezení.

Více