Aktuality

Standard Post with Image

Dvacet let od povodní připomenou speciální weby, povodňový zpravodaj i výstava v přístavišti

Ničivé povodně před dvaceti lety zasáhly do životů tisíců lidí nejen v Olomouci. Hladina řeky Moravy místy stoupla až o šest metrů, devětadvacet tisíc domů bylo zcela nebo částečně zničeno, škody byly vyčísleny na skoro 63 miliard korun a co bylo nejbolestnější – o život přišlo padesát lidí. Od povodní v červenci roku 1997 uplynulo právě dvacet let. Pro Olomoučany je to nejen příležitost ke zvýšenému zájmu o postup protipovodňových opatření, ale i důvod ke vzpomínkám, byť mnohdy bolestným.

Více
Standard Post with Image

Povodeň 1997 – dvacet let poté

V průběhu dvaceti od průchodu nejničivější povodně na Moravě došlo na stovkách míst v územní působnosti Povodí Moravy, s.p. k výstavbě opatření, která mají za cíl ochránit životy a majetek občanů před ničivou silou povodní. A další opatření jsou připravována - jedna z nejzásadnějších stavebních akcí, výstavba II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce, bude například zahájena letos na podzim.

Více
Standard Post with Image

Výstavba protipovodňových opatření v Olomouci se blíží

Další významný krok k ochraně Olomouce před povodněmi se blíží. Připravena je II. B etapa protipovodňových opatření v centru Olomouce. Povodí Moravy, s.p. aktuálně získalo povolení k přípravnému kácení dřevin v místech realizace stavby, se samotnou výstavbou by se pak mohlo začít na podzim.

Více
Standard Post with Image

Protipovodňová opatření Olomouc

Ochrana Olomouce před povodněmi je tématem, které zajímá bez rozdílu asi všechny Olomoučany. Informace o tom, kdy bude město ochráněno v maximální míře, co všechno obnáší stavba jednotlivých fází projektu a jak se realizace protipovodňové ochrany dotkne obyvatel Olomouce, naleznete na webu PPO Olomouc.

Více
Standard Post with Image

Protipovodňová opatření: ministerstvo zemědělství posuzuje zadávací dokumentaci

Protipovodňová opatření města Olomouce a připravovaná realizace II. B etapy v centru města patří k nejvyšším prioritám státního podniku Povodí Moravy. Pro státní podnik představuje největší investiční akci od povodní v roce 1997.

Více
Standard Post with Image

Město pokračuje v mapování rizikových míst při bleskových povodních

Do další fáze se dostává projekt Riziková území při extrémních přívalových srážkách. Město bylo úspěšné při podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování studie proveditelnosti.

Více
Standard Post with Image

Protipovodňová opatření se blíží, město dojednalo smlouvu s Povodím Moravy a Olomouckým krajem

Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí na území města Olomouce, tzv. II. B etapa protipovodňových opatření, se přiblížila realizaci. Zastupitelstvo města Olomouce dnes schválilo uzavření smlouvy o spolupráci, jejímiž smluvními stranami jsou státní podnik Povodí Moravy, město Olomouc a Olomoucký kraj. Smlouva dává pevné obrysy především podobě financování celého projektu. Míra ochrany obyvatel Olomouce před hrozbou povodně se tak může brzy výrazně zvýšit.

Více
Standard Post with Image

19 let po ničivých povodních v roce 1997

Před devatenácti lety postihla Českou republiku největší povodeň v epoše hydrologických pozorování. Přírodní katastrofa mimořádného rozsahu postihla velké území Moravy a Slezska. Záplavy začaly 5. července, do 16. července bylo zaplaveno 536 měst a obcí v 34 okresech. Záplavy si vyžádaly 50 životů. Právě nyní si připomínáme přesně 19 let od neštěstí.

Více
Standard Post with Image

Jak a kde parkovat při realizaci protipovodňových opatření?

Parkováním v ulicích a dalšími problémy dopravy v průběhu realizace II. B etapy protipovodňových opatření se zabývá Studie organizace dopravy.

Více
Standard Post with Image

Premiér Sobotka se seznámil s plány na proměnu řeky Moravy v centru Olomouce

S chystanými protipovodňovými úpravami koryta řeky Moravy v centru Olomouce se seznámil v rámci čtvrteční návštěvy města předseda vlády Bohuslav Sobotka. Na místě si prohlédl jak současnou podobu řeky, tak i projektovou dokumentaci a vizualizace budoucího stavu lokality.

Více